Představenstvo
Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR
Ing. Martin Moulis Zemědělská akciová společnost Nivnice
Ing. Vít Šimon ZD Maleč
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
doc.Ing. Petr Homolka , CSc.,Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Ing. Kumar Jiban, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. František Trnka OD Soběšice 
Ing. Jaroslav Vaňous ZD Sloupnice