image alt

Školy

Do České technologické platformy pro zemědělství jsou zapojeny univerzity, jejichž odborníci jsou členy jednotlivých pracovních skupin. Pracovníci univerzit se podílejí se na tvorbě plánu činnosti platformy, zajišťují lektorské pokrytí seminářů, workshopů a konferencí, realizují monitoring nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a inovací u každé priority a formulují potřeby dalších směrů zemědělského výzkumu.

image alt

Zemědělci

Členy České technologické platformy pro zemědělství jsou zemědělské podniky, které mají zájem o přenos nejnovějších poznatků vědy a výzkumu do zemědělské praxe. Jsou členy pracovních skupin. Definují potřeby praxe, největší problémy a současný stav využívání výsledků vědy a výzkumu v zemědělství. Tyto výstupy jsou základem pro stanovení směrů dalších aktivit platformy.

image alt

Výzkumné ústavy

Členy České technologické platformy pro zemědělství je 9 výzkumných ústavů, jejichž zaměření činnosti pokrývá celou zemědělskou problematiku. Odborníci z výzkumných ústavů jsou členy jednotlivých pracovních skupin. Podílejí se na tvorbě plánu činnosti platformy, zajišťují lektorské pokrytí seminářů, workshopů a konferencí, realizují monitoring nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a inovací u každé priority a formulují potřeby dalších směrů zemědělského výzkumu.

Naplnění výzvy pro zakládání národních technologických platforem

Zabezpečení dostatečného množství potravin, zajištění zdraví, spokojenosti a prosperity obyvatel správnou výživou a stravovacími návyky.

Rozvoj a využití biotechnologií v agrárním sektoru.

Restrukturalizace ohrožených komodit v rostlinné a živočišné výrobě.

Obnovitelné zdroje energie a změna klimatu.

Jak se stát členem?

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

Zjistit více