Odkazy na webové stránky členů platformy a další užitečné odkazy

Členové ČTPZ
Agrární komora České republiky www.agrocr.cz
Agroklastr Vysočina z.s.  
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz
Lesnicko-dřevařská komora ČR www.ldkomora.cz
LINAGRI, s.r.o. www.linagri.cz
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
OD Soběšice www.sobesice.eu
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo www.pooslavi.cz
SCHAUMANN ČR, s.r.o. www.schaumann.cz
Statek Bureš, s.r.o. www.agkaizen.cz
Svaz chovatelů drůbeže České republiky www.svazchovateludrubeze-cr.cz
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. www.vsuo.cz
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. www.vubhb.cz
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. www.vumop.cz
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. www.vupt.cz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. www.vurv.cz
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. www.vri.cz
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. www.vuzt.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. www.vuzv.cz
ZP Keblov, a.s. http://www.rabbit.cz/spolecnost/organizacni-struktura
ZD Maleč www.zdmalec.cz
ZD Sloupnice www.zd-sloupnice.cz
Zemědělská akciová společnost Nivnice www.zasnivnice.cz
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. www.vukrom.cz
ZETKA Strážník a.s. www.zetkastraznik.cz
ZOD Zálší www.zalsi.cz
Zemědělská společnost Chrášťany, s.r.o. www.zsch.cz

 

Resortní organizace MZe
Česká plemenářská inspekce http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/
Česká akademie zemědělských věd www.cazv.cz
Lesy České republiky, s. p. www.lesycr.cz
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik http://www.mtd-ustrasice.cz/
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. www.pgrlf.cz
Povodí Labe, státní podnik http://eagri.cz/public/web/pla/portal/
Povodí Moravy, s.p. http://eagri.cz/public/web/pmo/portal/
Povodí Odry, státní podnik http://eagri.cz/public/web/pod/portal/
Povodí Ohře, státní podnik http://eagri.cz/public/web/poh/portal/
Povodí Vltavy, státní podnik http://eagri.cz/public/web/pvl/portal/
Státní pozemkový úřad www.spucr.cz
Státní veterinární ústav Jihlava www.svujihlava.cz
Státní veterinární ústav Olomouc www.svuolomouc.cz
Státní veterinární ústav Praha www.svupraha.cz
Státní veterinární zpráva www.svscr.cz
Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz/
Státní zemědělský a intervenční fond www.szif.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv http://www.uskvbl.cz/
Ústav zemědělské ekonomiky a informací www.uzei.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
Vinařský fond http://vinarskyfond.cz/