Jak se stát členem?

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo ČTPZ na základě návrhu předsedy (místopředsedy) a to na svém nejbližším jednání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. jeho zástupce v případě nepřítomnosti předsedy. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva.

Členem ČTPZ se po schválení představenstvem žadatel stává podpisem Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.

 

Žádost o členství:

Kontaktní osoba:

Prosím zaklikněte kolonku "Nejsem robot". Poté budete moct odeslat žádost.