Termín konání: 5. června 2019

Místo konání: Zvíkov a Zemědělská Klučenice

Bílkovinná krmiva jsou nedílnou součástí správně sestavené krmné dávky, a především nakupovaná bílkovinná krmiva pro dojnice jsou nejdražší položkou v jejich krmné dávce.
Zvláště nyní, kdy je u dojnic požadavek na GMO-free krmiva, stoupá důležitost jejich správného zařazení do KD a jejich následného ekonomického efektu. V tomto ohledu je potřeba dbát především na stravitelnost a využitelnost proteinů a dusíkatých látek (NL) z jednotlivých krmiv.

Ještě před začátkem vlastního semináře měli účastníci možnost si prohlédnout mléčnou farmu podniku Zemědělská Klučenice, a.s.
Na začátku představil společnost, která hospodaří ve středním Povltaví, předseda představenstva pan Stanislav Žák, který poté účastníky rovněž provázel moderními stájemi spolu s místopředsedou představenstva Hynkem Holanem a zootechnikem Ing. Petrem Brožem.

Zemědělská Klučenice, a.s. patří mezi podniky, které se nebojí inovací a hledání nových cest pro zefektivnění chovu. O tom svědčí i jejich účast na pětiletém projektu NAZV “Využití přírodních aditiv ve výživě telat s cílem omezení používání antibiotik”. Na tomto projektu spolupracují s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích, jejíž zástupce Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. osvětlil účastníkům detaily tohoto projektu.

Možnosti hledání nových domácích zdrojů bílkovinných krmiv a alternativní výživa dojnic v období nedostatku objemných krmiv jsou velice žádaným aktuálním tématem.
Jako první vystoupil se svým příspěvkem prof. MVDr. Leoš Pavlata, PhD. z Mendelovy university v Brně. Názorně vysvětlil rozdělení dusíkatých látek (NL) do jednotlivých kategorií a jejich úkol ve výživě dojnic. Zdůraznil, že naším hlavním úkolem je nakrmit bachorové mikroorganismy, které následně představují nejdůležitější proteinovou složku využitelnou ve střevě pro tvorbu mléka a tkání a rovněž syntézu mléčné bílkoviny. Neopomněl ani vliv nevyvážené výživy dusíkatými látkami na zdravotní stav jater, jejichž nadměrné zatěžování vede až k fatálním důsledkům. Stejnou pozornost věnoval vlivu probíraného tématu na reprodukci a dlouhověkost dojnic. V diskusi jasně a s praktickým přehledem zodpověděl všechny vznesené dotazy.
V následné prezentaci navázal na dané téma Ing. Luděk Štůrala (LINAGRI s.r.o.) a podrobněji vysvětlil význam tvorby mikrobiálního proteinu. V návaznosti na předchozí diskusi upozornil také na význam nálevníků jako důležitého zdroje cholinu, který je nezbytný pro zdraví jater.
Ve svém praktickém příspěvku rozlišil podíl jednotlivých frakcí NL z různých bílkovinných krmiv na tvorbu mikrobiálního proteinu a upozornil rovněž na nebezpečí překrmování tzv. by-pass proteinem. V pokračující prezentaci se věnoval opomíjeným rizikům, které vyvstávají při současných vysokých podílech řepkových šrotů v krmných dávkách dojnic.
V souvislosti s důrazem na stravitelnost krmiv pro dojnice (i skot všeobecně) představil chovatelům patentované doplňkové krmivo LinaropAgri®, které činí z řepkových produktů nejstravitelnější proteinové krmivo současnosti. Mnozí přítomní chovatelé ocenili na základě vlastních zkušeností i prezentovaných výsledků předních chovatelů dojnic především ekonomický přínos tohoto krmiva.

Závěr: Všichni účastníci semináře se shodli na tom, že se jednalo nejen o skvělou organizaci akce, ale především odborné příspěvky přednášejících byly srozumitelné pro praktické využití.
O úspěšnosti pořádaných seminářů a vybraných témat svědčí stoupající zájem chovatelů o osobní návštěvu přednášejících v jejich zemědělských podnicích.

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.