Anglicky: Improving of cherry fruit quality and bearing regularity by chemical thinning with fertilizer

Zdroj: Kurlus R., Rutkowski K., Łysiak G.P. 2020. Improving of cherry fruit quality and bearing regularity by chemical thinning with fertilizer. Agronomy, 10(9), 1281.

Klíčová slova: "celkový obsah rozpustné sušiny, barva plodů, probírka květů, kvalita plodů, pevnost, thiosíran amonný, vzrůstnost stromu"

Dostupný z: https://doi.org/10.3390/agronomy10091281


Cílem studie bylo vyhodnotit vliv probírky na kvalitu a pravidelnost výnosu třešní „Regina“ pěstovaných na zakrsle rostoucí podnoži Gisela 5. Experimenty byly prováděny v letech 2009–2012 v západním Polsku. Stromy byly probírány chemickým přípravkem, thiosíranem amonným (ATS), v dávkách 20 g ATS L − 1, 30 g ATS L − 1 a 40 g ATS L − 1, a ručně, a výsledky chemického a ručního probrání byly porovnány s těmi získanými pro neprobírané stromy. Průběh povětrnostních podmínek v zimě a během kvetení měl významný vliv na výnos. Chemická probírka je známá jako účinná metoda pro regulaci plodů stromů jádrovin, ale může být také úspěšná, pokud je aplikována na třešně, což se odráží v indexu střídavé plodnosti, který byl nejnižší po aplikaci ATS v dávce 40 g. Ošetření ATS zlepšilo kvalitu plodů v letech s maximální násadou plodů. Probírka měla za následek mimo jiné větší a tmavší plody a vyšší obsah celkových rozpustných pevných látek i titrovatelných kyselin. Ošetření 40 g ATS L − 1 významně stimulovalo vegetativní růst stromů.

Zpracoval/a: Ing. Lubor Zelený, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., zeleny@vsuo.cz