Anglicky: Changes in nitrous oxide fluxes from feedlot manure in response to temperature and moisture addition.

Zdroj: Casey K.1, Parker D.2, Waldrip H.2, Todd R.2 1Texas A and M AgriLife Research, Amarillo, USA 2USDA-ARS, Bushland, USA Casey K., Parker D., Waldrip H., Todd R. (2017): Changes in nitrous oxide fluxes from feedlot manure in resoinse to temperature and moisture addition. In: Sborník 17. mezinárodní Konference RAMIRAN 2017 „Sustainable Utilisations of Manures and Residue Resources i Agriculture, 4-6. záři 2017, Wexford, Irsko: 21

Klíčová slova: "oxidy dusíku; hnůj; emise n2o-n; nitrifikace; půda"


Přibližně 60% emisí globálních oxidů dusíku pochází z hnojené orné půdy
a produkce hospodářských zvířat. Na rozdíl N2O pocházejícího z půdy, kde existuje dostatek informací, méně je známo o N2O pocházejícího z procesů spojených s kompostováním hnoje, případně po jeho aplikaci do půdy. Cílem studie proto bylo objasnit vliv teploty a srážek na emise N2O z hnoje.

Emise N2O-N byly kvantifikovány pomocí komor otevírajících se po 60 s měření v intervalech 10 min na simulovaném povrchu hnoje vysušeného na vzduchu při teplotách 6, 11, 21, 27, 31, 38 a 46 C. Jednotlivé epizody emisí N2O-N byly zaznamenány po simulovaném zadeštění (6, 12, 25 nebo 51 mm) při teplotách od 6 do 27°C. Dvě N2O-N epizody byly zjištěny při vyšších teplotách mezi 31-46 °C. První nárůst N2O-N dosáhl nejvyššího hodnoty do 6 hodin po zadeštění. Pokud se objevil druhý nárůst emisí N2O-N, byl zjištěn v období mezi 4 – 15 dny po zadeštění.  Výše emisí N2O-N a kumulativní emise N2O-N pozitivně korelovaly s úrovní zadeštění (r = 0,96). Každý mm srážek zvýšil emise N2O-N o 168 mg/m2 za 45 dní. Kumulativní emise N2O-N také pozitivně korelovaly s teplotou, pokud se pohybovala mezi
37 a 31°C. Nejvyšší kumulativní emise N2O-N byly zjištěny při teplotě 38°C.  Celkové emise N2O-N také průkazně korelovaly s obsahem nitrátového dusíku NO3-N v uleželém hnoji. Nitrifikační procesy v tomto případě probíhaly v průběhu druhé epizody nárůstu emisí N2O-N.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz