Zdroj: Stratil, R. 2017: Změna struktury lesa v centrálním Krušnohoří. DTPA/MT ANNABERG-BUCHHOLZ, 2017 (4): 12 – 13.

Klíčová slova: "krušnohoří, les, rozmanitost druhů, stanovištní podmínky"


V následujících třech a půl letech (2017 – 2020) se v Annabergu-Buchholzi a v českém Božím Daru promění ve skutek česko-německý lesní projekt. Dne 16. května 2017 k němu na radnici na Božím Daru dali starostové Thomas Proksch a Jan Horník oficiální souhlas oběma revírníkům Frankovi Schlupeckovi a Karlovi Picurovi k zahájení realizace.  

Konkrétně jde v projektu o navýšení rozmanitosti druhů v lesích, o ochranu stromů před okusem zvěří a snížení stavu zvěře. Jako nové druhy mají být vysázeny jedle a buky, ale také javory a olše, a to především s ohledem na vhodné stanovištní podmínky. Související zvýšení biodiverzity má více pozitivních efektů.  

Také informovanost obyvatelstva o nezbytných opatřeních by se měla zvýšit. Za tímto účelem bude na obou stranách hranice instalován hojný počet informačních tabulí a budou zhotoveny brožury.

I přes to, že se nejedná o čistě vědecký článek, je nutné tuto oblast pro vlastníky lesů sledovat. V rámci přeshraniční spolupráce je stále alokováno velké množství finančních prostředků a nejsou využívány.

Centrální Krušnohoří je důležitou a významnou lokalitou pro přeshraniční spolupráci nejen pro lesnictví, ale také myslivost. Aktivity přeshraniční spolupráce by měly být maximálně podporovány nejen na regionální úrovni, ale také z ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-5.docx