Anglicky: Does genetic diversity of grass improve yield, digestibility, and resistance to weeds, pests and disease infection?

Zdroj: Yu Yoshihara, Taiki Isogai. 2019. Does genetic diversity of grass improve yield, digestibility, and resistance to weeds, pests and disease infection? Journal Archives of Agronomy and Soil Science, 65 (12)

Klíčová slova: "ecosystem services, mixture multiple cultivar, orchard grass"

Dostupný z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2019.1566719


Diverzita v rámci druhu zvyšuje schopnosti uplatnění se v ekosystému, podobně jako u diverzity na úrovni druhů. Ačkoli výnosy, snadnost opylení a ochrana před škůdci a chorobami byly zlepšeny genetickou rozmanitostí trav, kombinace několika kultivarů v rámci druhu nebylo v zemědělské praxi plně testováno. Proto jsme testovali, zda je v travní směsi více kultivarů ve srovnání s monokulturou zvýšeno více funkcí ekosystému a zda se tento vztah liší s úrodností půdy. Provedli jsme monokultury čtyř kultivarů trav a jejich směsí s aplikací hnojiv i bez nich a zkoumali jsme čistou primární produktivitu nad zemí (ANPP), jejich stabilitu, stravitelnost v sušině a odolnost vůči plevelům, škůdcům a chorobám. Zjistili jsme významné rozdíly mezi kultivary ve druhé seči a poškození chorobami na listech. Rozdíly mezi smíšenou kulturou a monokulturou nebyly sledovány. Kromě toho nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v první a třetí seči, pokud jde o stabilitu, stravitelnost v sušině a poškození listů hmyzem, ačkoli počet listů poškozených hmyzem pro smíšenou kulturu byl menší než polovina průměru v průměru pro monokulturu. Ačkoli genetická rozmanitost není vždy důležitým hnacím motorem ekologických procesů v důsledku variability mezi pozemky, může z dlouhodobého hlediska hrát roli při ochraně zemědělských porostů před škůdci.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz