Anglicky: The life history of the plant pathogen Pseudomonas syringae is linked to the water cycle

Zdroj: Morris, CE, Sands, DC, Vinatzer, BA, Glaux, C, Guilbaud, C, Buffière, A, Yan, S, Dominguez, H, Thompson, BM. 2008. The life history of the plant pathogen Pseudomonas syringae is linked to the water cycle. The ISME Journal 2.

Klíčová slova: "vodní mikrobiologie; epidemiologie; nukleace ledu; rostlinný patogen; pseudomonas syringae"

Dostupný z: https://www.nature.com/articles/ismej2007113


Bakterie Pseudomonas syringae je rostlinný patogen, který je známý svou aktivitou nukleace ledu, který ale může přežívat na povrchu rostlin epifyticky (neinvazivně), aniž by způsobil infekci. Znalost biologie a ekologie P. syringae nám napovídá, že se tato bakterie může vyskytovat i v jiných biotopech než zemědělských, zejména v biotopech spjatých s vodou.

Růst P. syringae byl již velmi dobře popsán na površích rostlin ve formě biofilmu, výskyt a jeho četnost byla také sledována v dešťových srážkách, sněhu, alpských potocích, jezerech a na divoce žijících rostlinách. Všechna zkoumaná místa obsahovala bakterie, které svými biochemickými znaky, tedy patogenitou, produkcí virulenčních faktorů a schopností nukleační aktivity ledu odpovídaly patogenní P. syringae. Příslušnost těchto izolátů k druhu P. syringae byla potvrzena také na základě fylogenetického srovnání čtyř konzervovaných provozních genů s bakteriemi izolovanými z napadených rostlin. Stejné klonální kmeny této bakterie, jako patogenní P. syringae způsobující onemocnění rostlin, byly nalezeny také ve sněhu a v zavlažovacích systémech.

Životní cyklus P. syringae, který je řízen environmentálním cyklováním vody v zemědělských i nezemědělských biotopech, zdůrazňuje vliv nezemědělských biotopů pro evoluci a vývoj virulence tohoto rostlinného patogena. Schopnost ledové-nukleační aktivity, která byla pozorována u všech bakteriálních kmenů izolovaných ze sněhu, naznačuje, že P. syringae sehrává aktivní úlohu v environmentálním cyklu vody jako tvůrce jader pro tuhnutí vody v atmosféře.

Zpracoval/a: RNDr. Petra Lišková, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., petra.liskova@vsuo.cz