Anglicky: Relationship between the animal body condition and reproduction: the biotechnological aspects

Zdroj: Bezdíček, J., Nesvadbová, A., Makarevich, A., Kubovičová, E. 2020. Relationship between the animal body condition and reproduction: the biotechnological aspects. Arch. Anim. Breed., 63, 203 – 209.

Klíčová slova: "tělesná kondice krav, embryotransfer, ovariální aktivita, invitrofertilizace"

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-63-203-2020


Sledování a hodnocení změn v kondici zvířat patří mezi běžnou činnost každého chovatele. U dojnic se hodnocení kondice (BCS – body condition score) má provádět před připouštěcím obdobím, tj. ideálně ve 2 měsíci po předchozím otelení. Hodnocení je prováděno vizuálně, případně může být doplněno o prohmatání především oblasti žeber, hřbetu a pánve. Ideální je BCS 3, max. 3,5 bodu. Druhým obdobím, kdy by se měla kondice hodnotit je období před porodem, abychom posoudili výživný stav dojnice pro následující zvládnutí porodu a následné laktace.

Vztahem mezi BCS a reprodukčními parametry krav se zabývá příspěvek autorského kolektivu Bezdíček et al., kdy autoři sumarizují dílčí informace z renomovaných vědeckých článků zaměřených na dané téma. Sumarizují, jaký je negativní vztah mezi nevyhovující výší BCS a reprodukcí (např. BCS versus průběh porodu, BCS versus úspěšnost zabřezávání po první inseminaci atd.). Dále se autoři zabývají dopadem nevhodné BCS na využití plemenic pro embryotransfer, kdy dochází k výraznému poklesu vypláchnutých embryí a zhoršení jejich kvality, kdy embrya nemohou být zamražena, případně vůbec využita k okamžitému přenosu. V práci se autoři zabývají také vztahem BCS ke správné funkci vaječníků, žlutého tělíska, velikosti folikulů a kvalitou aspirovaných folikulů vhodných pro invitrofertilizaci. Hodnoty BCS mimo optimum prokazatelně negativně ovlivňují výše uvedené parametry.

Kondici zvířat je nutno věnovat pozornost a případně provádět korekci v krmné dávce, tak abychom měli ve stájích zdravá, vitální zvířata s dobrou funkčností pohlavních orgánů, u kterých bude bezproblémová reprodukce.               

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz