Anglicky: Pregnancy outcome is influenced by luteal area during diestrus before successful insemination but not by milk production level

Zdroj: Berger, H., Lietzau, M., Tichy, A., Herzog, K. (2017). Pregnancy outcome is influenced by luteal area during diestrus before successful insemination but not by milk production level. Theriogenology, 104, 115-119. http://doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.04.020.

Klíčová slova: "skot, březost, plocha luteální tkáně, průtok krve luteální tkání, nádoj, progesteron"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28822902


Zabřeznutí a udržení březosti u krav silně závisí na aktivní a funkční tkáni žlutého tělíska, která produkuje dostatečné množství progesteronu. Vysokoprodukční krávy mají enormní energetické požadavky a pro uspokojení těchto potřeb je zásadní efektivní průtok krve z gastrointestinálního traktu do jater. Játra metabolizují nejenom živiny, ale také steroidní hormony jako je například progesteron. Důsledkem nedostatečné hladiny progesteronu může být i embryonální mortalita, která samozřejmě zhoršuje hodnoty servis periody.

Autoři této studie porovnávali plochu a průtok krve luteální tkání a hladiny progesteronu před a po inseminaci mezi březími a jalovými krávami během diestru před inseminací a během 21 dní po inseminaci. Klinické vyšetřování luteální tkáně bylo provedeno pomocí ultrasonografie u 144 Německých holštýnských krav. Hlavním poznatkem této studie bylo, že krávy, které zabřezly, měly během diestru předcházející inseminaci větší plochu luteální tkáně než nezabřezlé krávy. Navíc, plocha luteální tkáně, průtok krve luteální tkání a hladiny progesteronu byli vyšší během diestru u březích zvířat v porovnání s jalovými. Výše denního nádoje během 42 dnů po porodu neovlivnila míru zabřezávání krav, protože krávy dojící ≤ 39 kg/ den (průměr 33 kg) a ≥ 39 kg/den (průměr 43 kg) zabřezávaly se stejnou intenzitou. Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že březí krávy měly během diestru před inseminací na vaječníku větší plochu luteální tkáně bez ohledu na jejich výši mléčné produkce. Pokud chce chovatel inseminovat krávy drahou (ať už konvenční nebo sexovanou) dávkou, lze na základě měření velikosti luteální tkáně během diestru před inseminací zlepšit výběr krav, které mají lepší předpoklad pro zabřeznutí.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Šichtař, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, sichtar@af.czu.cz