Anglicky: Association of foot and leg conformation and body weight with claw disorders in Spanish Holstein cows

Zdroj: Perez-Cabal, M. A. Charfeddine, N. Short communication: Association of foot and leg conformation and body weight with claw disorders in Spanish Holstein cows J. Dairy Sci. 2016, 99, 11, 9104-9108.

Klíčová slova: "choroby paznehtů, dojený skot, znaky lineárního popisu končetin, tělesná hmotnost"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030216306191


U holštýnských prvotelek byl vyhodnocen vztah mezi utvářením končetin a paznehtů (postoj končetin zezadu a z boku, úhel paznehtu, chodivost, celkové hodnocení končetin) a tělesné hmotnosti k výskytu chorob paznehtů: digitální a interdigitální dermatitidy, chodidlového vředu, nemoci bílé čáry a souhrnného výskytu onemocnění paznehtů. Souhrnný výskytu onemocnění paznehtů je definován tím, že se u dojnice vyskytla alespoň jedna ze šesti chorob evidovaných ve Španělsku u holštýnských krav (dermatitida, chodidlový vřed, nemoci bílé čáry, hyperplasie, flegmona a chronická laminitida). Tělesná hmotnost prvotelek byla odhadnuta nepřímo podle hloubky trupu, rámce a šířky hrudník Bertalanffyho růstovou funkcí.

Podařilo se zjistit, že utváření končetin mělo vliv především na výskyt chodidlové vředu, nemoci bílé čáry a souhrnného výskytu onemocnění paznehtů. Vyšší výskyt chorob paznehtů byl nalezen u prvotelek s šavlovitým postojem a s vbočenými hlezny. Optimální vzhledem k výskytu chorob paznehtů je průměrný úhel paznehtu, strmý i plochý pazneht mají tendenci k vyššímu výskytu souhrnného onemocnění paznehtů a chodidlového vředu. U kvality kostí měly vyšší pravděpodobnost výskytu chorob paznehtů krávy s hrubým utvářením kostí. Pravděpodobnost vzniku chodidlového vředu nebo onemocnění bílé čáry byla větší i vlivem vyšší hmotnosti krav. Čím lepší bylo celkové hodnocení paznehtů a končetin nebo lepší chodivost, tím byla u krávy menší pravděpodobnost onemocnění paznehtů. Výskyt dermatitidy jako infekční choroby nebyl statisticky významně utvářením paznehtů ovlivněn, předpokládá se, že výskyt této infekční choroby závisí více na hygienických podmínkách než na exteriéru.

Závěrem lze říci, že především neinfekční choroby paznehtů jsou ovlivněny utvářením končetin krav. Pravidelná kontrola a funkční úprava paznehtů nejméně jednou za laktaci je důležitým prvkem prevence chorob paznehtů zejména u těžších krav a krav s horším utvářením končetin a paznehtů.

Zpracoval/a: Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., zavadilova.ludmila@vuzv.cz