Anglicky: The relationship between redox potential and nitrification under different sequences of crop rotations

Zdroj: Bohrerova, Z., Stralkova, R., Podesvova, J., Bohrer, G. & Pokorny, E. 2004. The relationship between redox potential and nitrification under different sequences of crop rotations. Soil & Tillage Research 77:25–33.

Klíčová slova: "osevní postup, redox potenciál, nitrifikace, ekologie, zemědělství, zpracování půdy"


Redox potenciál je ovlivněn chemickými, fyzikálními a biologickými procesy, které probíhají v půdě. Dobře vypovídá o vlastnostech půdy, dá se snadno měřit, a přesto není při studiu procesů odehrávajících se na orné půdě příliš často používán. Vliv různých osevních postupů na redox potenciál a nitrifikací byl studován ve vegetační sezóně od dubna do července v letech 1994 – 1999 na luvické černozemi. Redox potenciál byl vyšší ve vrstvě půdy 0-30 cm než ve vrstvě 30-60 cm. V aerobních podmínkách byl zaznamenán velký rozdíl v redox potenciálu mezi různými osevními postupy. Nejvyšší redox potenciál a nejnižší potenciální nitrifikace byl u osevního postupu, kde ječmen byl pěstován po cukrové řepě. Nejnižší redox potenciál a nejvyšší potenciální nitrifikace byly nalezeny v osevním postupu pěstování pšenice po vojtěšce. Ve vrchní vrstvě půdy byla u všech osevních postupů nalezena negativní korelace mezi redox potenciálem a potenciální nitrifikací. Jeví se tedy, že by se redox potenciál mohl využívat nejen u anaerobních, ale i aerobních půd.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz