Anglicky: L-selectin gene polymorphism and its association with clinical mastitis, somatic cell score and milk production in polish Holstein-friesian cattle

Zdroj: Dusza, M., Pokorska, J., Makulska, J., Kulaj, D., Cupial, M. 2018. L-selectin gene polymorphism and its association with clinical mastitis, somatic cell score and milk production in polish Holstein-friesian cattle. Czech J. Anim., Sci., 63, 256 – 262.

Klíčová slova: "sel1, produkce mléka, dojnice"

Dostupný z: https://doi.org/10.17221/96/2017-CJAS


Problematika mastitid zajímá a trápí všechny chovatele dojeného skotu. Je známa řada zoohygienických opatření předcházející výskytu mastitid ve stádě dojnic (hodnocení prvních odstřiků mléka, desinfekce struků, dojícího zařízení, používání ochranných gelů na struky po dojení, správně seřízený dojící stroj atd. V posledních letech díky prudkému rozvoji genetických metod dochází ke stále detailnějšímu prozkoumávání DNA skotu a hledání možností, jak prostřednictvím genové manipulace zlepšit určité užitkové, kvalitativní parametry, jak eliminovat výskyt určitých zdravotních problémů. U skotu je pozornost genetiků zaměřena na zvyšování kvality mléka (např. typ kappa kaseinu) a také na eliminaci výskytu klinických mastitid, které výrazně negativně ovlivňují celkovou ekonomiku dojeného skotu. V tomto příspěvku se autoři zaměřili na sledování vztahu mezi mutací genu L-selectin a kvalitou mléka. Gen má 2 mutace (c.165G>A a c.567C>T). U obou mutací byl prokázán statisticky průkazný vliv na počet somatických buněk, denní nádoj, množství bílkovin a laktózy v mléce, nicméně přímý vztah k výskytu klinických mastitid autoři prozatím neprokázali. Uvidíme do budoucna, až opět výzkum v oblasti DNA skotu postoupí o další krůček, tak se třeba dočkáme stavu, kdy mastitidy budou dávnou minulostí, protože budeme chovat dojnice, která budou vůči tomuto onemocnění imunní. Zatím však věnujme velkou pozornost ošetření mléčné žlázy, dojení mléka a dodržování přísné hygieny.                   

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz