Anglicky: Associations of postpartum lying time with culling, milk yield, cyclicity, and reproductive performance of lactating dairy cows

Zdroj: PIÑEIRO, J. M., MENICHETTI, B. T., BARRAGAN, A. A., RELLING, A. E., WEISS, W. P., BAS, S. 2019. Associations of postpartum lying time with culling , milk yield , cyclicity , and reproductive performance of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 102(4):3362–3375.

Klíčová slova: "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0022030219301766"

Dostupný z: doba ležení, užitkovost, dojnice, reprodukce


Cílem studie bylo zhodnotit vztah mezi dobou ležení během prvních 14 dní po porodu, mléčnou užitkovostí, brakací v 60 dnech laktace a následnou plodností dojných krav. V pokusu bylo celkem 1052 dojnic z toho 401 prvotelek a 651 dojnic na vyšší laktaci ze 3 vybraných podniků. Aktivita dojnic byla sledována pomocí pedometrů, které byly dojnicím připevněny 3 dny před očekávaným porodem a sundány 14. den laktace. Dalším sledovaným parametrem byla hladina β-hydroxybutyrátu. Hladina β-hydroxybutyrátu v séru dojnice se měřila 7. a 14. den laktace (±3 dny). Na základě hladiny β-hydroxybutyrátu se hodnotila úroveň ketózy dojnic. Případy zadržené placenty, metritidy, mastitidy, pneumonie a trávicích problémů byly zaznamenány pro účely vyhodnocení do 30. dne laktace. Na základě těchto zjištění byly dojnice rozdělené do 4 skupin: (1) bez onemocnění 613 ks, (2) dojnice pouze s ketózou 152 ks, (3) dojnice u kterých proběhlo onemocněním bez ketózy 198 ks a (4) dojnice u kterých proběhlo onemocněním i ketóza 61 ks.

Pro hodnocení správné reprodukční funkce dojnic proběhlo 28. a 42. den laktace (±3 dny) sonografické vyšetření vaječníků na přítomnost žlutého tělíska. Mléčná užitkovost při první kontrole užitkovosti neměla spojitost s dobou ležení, ale negativně korelovala s koeficientem variace pro dobu ležení v prvních 14 dnech po otelení. Dojnice, u kterých byla zaznamenána ketóza dosahovali nižší užitkovosti s porovnáním s dojnicemi bez ketózy, bez ohledu na stáří dojnic. V případě parity, zdravotního stavu a období byly tyto parametry průkazně spojeny s cyklicitou dojnic a jejich vyřazováním ze stáda.

Doby ležení během prvních 14 dní byla průkazně spojena s brakací v prvních 60 dnech laktace, riziko vyřazení se zvyšovalo o jedno 1% za každou hodinu ležení navíc oproti optimální době ležení 9-13 h/den. Dále doba ležení koreluje s reprodukčními problémy ve 42 dnech laktace. Přičemž dojnice s optimální dobou ležení měly vyšší četnost březích do 300 dní laktace oproti dojnicím s delší dobou ležení. Nezávisle na paritě, dojnice s ketózou byly častěji vyřazovány do 60 dnů laktace a měly nižší četnost zabřeznutí do 300 dní laktace v porovnání se zdravími dojnicemi.

Na základě těchto zjištění se prokázalo, že dojnicím po otelení, které mají dobu ležení nižší než 9h/den nebo naopak vyšší než 13h/den je nutné věnovat více pozornosti z hlediska zdravotního stavu. Díky včasné péči můžeme být schopni zamezit zbytečným ztrátám zvířat v prvních 60 dnech laktace.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, stadnik@af.czu.cz