Anglicky: Benefit of tank mixing dicamba with glyphosate applied after emergence for weed control in dicamba- and glyphosate-resistant soybean

Zdroj: Underwood, M. G.; Soltani, N.; Hooker, D. C.; et al, (2017) Benefit of tank mixing dicamba with glyphosate applied after emergence for weed control in dicamba- and glyphosate-resistant soybean Canadian Journal Of Plant Science. Volume: 97 Issue: 5 Pages: 891-901

Klíčová slova: "dicamba, glyphosat, plevele, rezistence"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=2FcUYsNKtQsetPmqgi9&page=1&doc=7


Sója rezistentní vůči glyfosátu a dicambě (Roundup Ready 2 Xtend T) byla vyvinutá firmou Monsanto Inc. a byla poprvé komerčně dostupná v Kanadě v roce 2017. Šest polních pokusů bylo provedeno po dobu dvou let (2014-2015) na třech místech v jihozápadním Ontariu, aby se zjistilo, zda existuje výhoda ve využití dicamby v postmergentní aplikaci glyfosátu ve dvou časových intervalech aplikace pro regulaci plevelů odolných vůči glyfosátu v sóji Roundup Ready 2 Xtend T. Přidání dicamby ke glyfosátu nezvýšilo regulaci druhů jednoděložných plevelů (trávovité plevele). Kombinace glyfosátu a dicamby v nádrži zvýšila intenzitu regulace u dvouděložných plevelů, jako ambrózie, merlíku bílého, keřmánkovce aj. až o 14%, 3%, 7% a 5% v uvedeném pořadí 8 týdnů po pozdních postemergentních aplikacích. Obecně platí, že hustota dvouděložných plevelů a celková biomasa vytvořená 6 týdnů po aplikaci při pozdějších postemergentních termínech byla snížena více při aplikacích s  dicambou aplikovanou samostatně nebo společně s glyfosátem, než když byl glyfosát aplikován samotný a to předčasně. Vzhledem k nepřítomnosti graminicidů v postřiku, byl efekt s aplikovanou samotnou dicambou méně účinný a vyvolal ztrátu na výnose 30% až 33%, zatímco varianta obsahující glyfosát měla za následek ztrátu na výnose pouze 3% až 7%. Tank Mix (směs glyfosátu a dicamby) zlepšil účinek regulace plevelů, ale neměl by být používán, kvůli nedostatečnému účinku na jednoděložné plevele.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz