Anglicky: Development of a routine genetic evaluation and a total merit index for sheep breeds with focus on meat production

Zdroj: Fuerst-Walti B., Fuerst Ch. 2021. Development of a routine genetic evaluation and a total merit index for sheep breeds with focus on meat production. Small Ruminant Research 202, 106467.

Klíčová slova: "ovce, genetické hodnocení, selekční index"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106467


Autoři se v článku zaměřují na šlechtění plemen ovcí, které jsou v Rakousku využívány k intenzivní produkci masa. Pozornost věnují především plemenu suffolk, texel, ile de france, dorper, berrichon du cher a merinoland – jsou to plemena, která jsou také chována řadou našich chovatelů. Přestože v České Republice výpočet plemenných hodnot pro ovce probíhá řadu let, tak v Rakousku jsou oficiální plemenné hodnoty k dispozici teprve od roku 2017. Autoři se v článku zaměřují na to, jaké parametry, ukazatele zahrnout do hodnocení, jak nejvhodněji nastavit model odhadu plemenných hodnot, jaká selekční kritéria používat, aby celkové šlechtění bylo co nejefektivnější a získávala se v dalších generacích ta nejlepší zvířata. Autoři v článku neopomněli na aktuální trendy ve šlechtění jiných druhů zvířat, kdy jsou upřednostňovány metody analýzy DNA (stanovování genomické plemenné hodnoty, která je dnes u nás už rutinní ve šlchtění skotu). V článku je konstatováno, že nastavení selekčních kritérií v roce 2017 bylo sice dobré, ale je potřeba je dále specifikovat a upřesňovat dle nových vědeckých poznatků a chovatelských požadavků, zejména je třeba zaměřit se na dlouhověkost, konstituci a celkové utváření těla, zapojit genomickou selekci do šlechtění ovcí. I když je tento článek zaměřený na šlechtění ovcí v Rakousku, tak se domnívám, že domácí chovatelé by měli mít povědomí o tom, že nestačí používat k hodnocení zvířat pouze dlouhá léta zavedené postupy ve šlechtění, ale je potřeba popřemýšlet o případných nových selekčních kritériích, zdokonalovat postupy odhadu plemenných hodnot, tak aby u nás chovaná zvířata byla na špičkové evropské úrovni.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz