Anglicky: Use of rumination and activity monitoring for the identification of dairy cows with health disorders: Part I. Metabolic and digestive disorders.

Zdroj: Stangaferro, M. L., Wijma, R., Caixeta, L. S., Al-Abri, M. A., Giordano, J. O. (2016). Use of rumination and activity monitoring for the identification of dairy cows with health disorders: Part I. Metabolic and digestive disorders. Journal of Dairy Science. 99(9). 7395 - 7410. http://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-10907

Klíčová slova: "přežvykování, fyzická aktivita, metabolické poruchy, poruchy trávení"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27372583


Cílem studie bylo vyhodnotit automatický monitorovací systém pro identifikaci krav s metabolickými či trávicími poruchami v časné fázi laktace, konktrétně se jednalo o dislokaci slezu, ketózu a jednoduchou bachorovou indigesci. Systém byl založený na snímání denní fyzické aktivity a času přežvykování (ruminace), kdy dojnice byly vybaveny speciálními obojky, které toto sledování umožňují. Současně byl sledován zdravotní stav jednotlivých dojnic a byla zaznamenávána přesná data klinické diagnózy zmíněných onemocnění. Byla také sledována denní produkce mléka. Na základě údajů o ruminaci a aktivitě software vygeneroval zdravotní index pro každou krávu, kdy určitá hodnota tohoto indexu označila dojnici jako nemocnou.

Citlivost zdravotního indexu byla vysoká, pohybovala se od 89 do 98 %. Krávy vykazovaly snižování zdravotního indexu již 5 dnů před klinickou diagnózou. Kromě aktivity a ruminace se také významně snížila produkce mléka ve skupině krav označené systémem jako nemocné. Zjištění zdravotní poruchy v počátečním stádiu před manifestací jasných klinických příznaků snižuje dlouhodobé negativní důsledky onemocnění a zlepšuje odpověď na léčbu. Nicméně je třeba také říci, že odhalování krav se zdravotními poruchami ve velmi raných stádiích může způsobit nové problémy, protože zaměstnanci farmy musí určit, o kterou konkrétní poruchu se jedná v případě absence jasných klinických příznaků.

Závěry studie ukázaly, že monitorování fyzické aktivity a času přežvykování může být velmi dobře využitelné pro včasnou identifikaci krav s metabolickými či trávicími poruchami v časné fázi laktace.

Zpracoval/a: Magdaléna Štolcová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stolcova.magdalena@vuzv.cz