Anglicky: High Levels of Shading as A Sustainable Application for Mitigating Drought, in Modern Apple Production

Zdroj: Boini, A, Manfrini, L, Morandi, B, Grappadelli, LC, Predieri, S, Daniele, GM, López, G. 2021. High Levels of Shading as A Sustainable Application for Mitigating Drought, in Modern Apple Production. Agronomy 11(3), 422

Klíčová slova: "stín, jablka, nízké zavlažování, prodejní výnosy, kvalita, senzorická kvalita"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2073-4395/11/3/422/htm


Byla vyhodnocena udržitelnost pěstebního systému při snížení dopadajícího světla na jabloňové sady pomocí nadkrývacích sítí v kombinaci s dvěma vodními režimy (režim řádné závlahy a režim řízeného vodního stresu) za období tří let a to vše s ohledem na vliv na vodní režim rostlin, dýchání rostlin, růst ovoce, výnosy plodů a jejich kvalitu. Černá síť stínící z 28 % byla porovnávaná s dvěma dalšími (červenou a bílou) stínícími z 50 %. Všechny typy sítí byly zároveň zkombinovány se dvěma výše zmíněnými vodními režimy. Jak režim řádné závlahy, tak režim řízeného vodního stresu, u kterých došlo k navýšení zástinu z 28 % na 50 %, neměly během tří let nežádoucí účinky na dýchání rostlin, výnos plodů nebo jejich kvalitu. Naopak navýšení procenta zastínění vedlo u rostlin ke zlepšení jejich vodního režimu, bez ohledu na to, jestli byly rostliny zavlažovány nebo trpěly řízeným vodním stresem. Vyšší úroveň zastínění by mohla být považována za udržitelnou metodu po několik sezón. Kvalita ovoce byla více náchylná na změny vodního hospodaření než na snížení slunečního svitu. Režim řízeného vodního stresu zvýšil obsah rozpustných látek a také relativní podíl sušiny v plodech bez ohledu na zastínění, což bylo navíc pozitivně hodnoceno konzumenty. Pokud dojde v budoucnu k omezení dostupnosti vodních zdrojů, může zvýšení zastínění až na 50 % tyto vodní zdroje ušetřit a zároveň může pomoci k vysoce kvalitnímu výnosu i při případném vodním stresu rostlin. Přihlédneme-li k  v současnosti pravděpodobnému snižování dostupných vodních zdrojů pro zemědělství, je zastínění jabloňových sadů pro pěstitele udržitelná a bezpečná metoda, jak nespotřebovat příliš vody a přesto mít kvalitní výnosy.

Zpracoval/a: Mgr. Terezie Kozáková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., kozakova@vsuo.cz