Zdroj: Tisková zpráva (2017), Ministerstvo zemědělství

Klíčová slova: "dřevní hmota, kalamita, kůrovec, nabídka, poptávka"

Dostupný z: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_plan-ministerstva-zemedelstvi-a-podniku.html


Problémy v lesnicko-dřevařském sektoru v roce 2017 souvisí s dlouhodobým oslabením smrkových porostů suchem, zejména v posledních třech letech, a následným napadením stromů škůdci, především kůrovcem a václavkou. Nejhorší situace nastala na severní a střední Moravě a ve Slezsku, tedy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Před rokem 2015 se ve státních lesích běžně těžilo 1 až 2,5 milionu m3 kůrovcového dříví. V roce 2016 kůrovci napadli 4,4 milionu m3 smrků a lesníci odhadují, že letos to bude až šest milionů m3 dříví, tedy zhruba polovina ročního objemu jehličnatých těžeb v zemi. Množství kůrovcového dříví v současné době přesahuje reálné možnosti tuzemských zpracovatelských kapacit a má vážné dopady i na trh se dřívím. Výrazný přetlak nabídky dřevní hmoty, celkem 24 milionů m3, nad poptávkou po něm se týká celé střední Evropy, tedy ČR, Rakouska, Německa i Polska. Jde o kůrovcové dříví i to, které v srpnu poškodil silný vítr. Ceny plošně klesají o stovky korun.

Ceny palivového dříví se výrazně liší podle míry jeho zpracování a regionu. Významným faktorem ceny palivového dříví je sezónnost.

V rámci uvedené situace je nutná maximální spolupráce a komunikace s vlastníky, neustále prosazovat přístup prevence a nutného pravidelného monitoringu. 

Kromě uplatňování nových technologických a pěstebních postupů stojí za zmínku i úsilí o zvýšení stupně finalizace výrobků, které lesní hospodářství produkuje a o využití zisku vyšší finalizací dosaženého pro investování do lesnické infrastruktury. Rozbor cen surového dříví, posouzení jejich vývoje a porovnání s jejich zahraniční úrovní přináší mnohé podněty pro formulaci odvětvových koncepčních záměrů.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-10.docx