Anglicky: Yield and fruit quality of ‘Regina’ sweet cherry (Prunus avium L.) comparing five semi-dwarfing rootstocks in combination with Kym Green Bush or Vogel central leader training systems

Zdroj: Long L.E., Kaiser C., Brewer L.J. 2018. Yield and fruit quality of ‘Regina’ sweet cherry (Prunus avium L.) comparing five semi-dwarfing rootstocks in combination with Kym Green Bush or Vogel central leader training systems. Acta Horticulturae 1228:193-196.

Klíčová slova: "přízemní sad, vřeteno, větev"

Dostupný z: https://www.ishs.org/ishs-article/1228_29


Od začátku dvacátého prvního století byla odrůda ´Regina´ naroubovaná na podnožích ´Gisela 6´, ´Gisela 12´, ´Krymsk 5´ a ´Krymsk 6´ běžnou kombinací roubu a podnože pro pěstitele třešní v Oregonu. Nejběžnějším systémem vedení pro odrůdu ´Regina´ byl Vogel central leader. Nedostatek pracovní síly a zvýšené mzdové náklady však způsobují, že pěstitelé hledají alternativní systémy vedení, které budou produkovat vysoké výnosy ovoce dobré kvality se zlepšenou efektivitou práce. Sedmiletá studie pěstování odrůdy ´Regina´ na pěti různých podnožích: semenáč, ´Gisela 6´, ´Gisela 12´, ´Krymsk 5´ a ´Krymsk 6´ při dvou různých systémech vedení: Kym Green Bush (KGB) a Vogel central leader (VCL) zjistila, že se při srovnání různých systémů vedení projevují významné rozdíly ve výnosu, kvalitě ovoce a velikosti plodů. Podnož měla malý vliv na pevnost plodů, ale všechny plody byly výrazně pevnější (v rozmezí od 330,0-374,2 g mm-1) než je minimální průmyslový standard (275 g mm-1). Podíl celkových rozpustných látek (TSS) byl nejvyšší u plodů pěstovaných na podnožích ´Krymsk 6´ (22,08–21,62%) a nejnižší u plodů pěstovaných na podnožích semenáč (20,07–20,90%). Nejnižší míru odlučnosti plodu od stopky měly plody ze stromů roubovaných na ´Krymsk 6´ (1580,4-1413,3 g) a nejvyšší míru odlučnosti od stopek měly plody ze stromů roubovaných na semenáči (1341,5-1390,5 g). VCL vedení odrůdy ´Regina´ v kombinaci s ´Gisela 12´ vedlo k nejvyššímu průměrnému výnosu na strom (19,06 kg strom-1), po kterém následovalo VCL vedení odrůdy ´Regina´ v kombinaci s podnoží ´Gisela 6´ (14,48 kg strom-1). Nejnižší průměrný výnos na strom byl získán pro vedení KGB odrůda ´Regina´ na podnoži semenáč (3,93 kg strom-1). Ve všech kombinacích podnoží vedených systémem VCL bylo dosaženo výrazně vyššího výnosu oproti systému vedení KGB, pokud jde o odrůdu třešně ´Regina´.

Zpracoval/a: Ing. Lubor Zelený, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., zeleny@vsuo.cz