Anglicky: Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs

Zdroj: Ptáček, M., Ducháček, J., Stádník, L., Hakl, J., Fantová M. (2017). Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Arch. Anim. Breed. 60, 43 – 50.

Klíčová slova: "jehňata, porodní hmotnost, přežitelnost, růst"

Dostupný z: www.arch-anim-breed.net/60/43/2017/doi:10.5194/aab-60-43-2017


Úspěšný chovatel ovcí je takový, kterému se daří získávat od ovcí větší počet jehňat, která přežijí poporodní období, a jsou pokud možno všechna odchována. Důležitá je také vyrovnanost jednotlivých zvířat, aby mohla být zákazníkovy prodána ucelená kolekce vyrovnaných, stejně velkých jehňat. Na to je potřeba myslet již při organizaci stáda v době připouštění, aby byl stanoven optimální počet bahnic na berana, upravit výživu březích plemenic dle počtu vyvíjejících se plodů, aby se rodila jehňata z různě četných vrhů o podobné hmotnosti. Pak samozřejmě zajistit odpovídající dohled nad bahnícími se ovečkami a narozenými jehňaty. Je mnoho faktorů, na které musí úspěšný chovatel myslet a dodržovat, aby dosáhl dobrého úspěchu.

V tomto příspěvku autoři vyhodnocovali vztah mezi porodní hmotností jehňat a jejich přežitelností až do vážení ve 100 dnech věku, sledovali jejich růstovou intenzitu, výšku hřbetního tuku a velikost MLLT zjišťovaného ultrazvukem při 100 denním vážení.      

Autoři prokázali statisticky průkaznou závislost mezi porodní hmotností jehňat a počtem živě narozených a odchovaných jedinců. Pokud se porodní hmotnost pohybuje v rozmezí 3 – 3,9 kg, tak dle autorů se 100 denního vážení dožije 49,7 % jehňat, pokud je nižší jak 3 kg, tak procento odchovaných jehňat se snižuje na 22,5 %. Z pohledu intenzity růstu byl prokázán významný rozdíl mezi jehňaty vážícími nad 4 a pod 4 kg, kde těžší zvířat měla lepší start do života a dosahovala ve 100 dnech až o více jak 4 kg vyšší hmotnosti. Při ultrazvukovém měření osvalení MLLT a tukové vrstvy toto však tvrdit nelze. 

Autoři doporučují optimální porodní hmotnost pro jehňata plemene Suffolk v rozmezí 5 – 5,9 kg, přičemž zdůrazňují jako zásadní faktor, který to ovlivňuje, četnost vrhu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz