Anglicky: Searching young game using thermographic camera

Zdroj: MACHÁLEK, A., ŠIMON, J., PROCHÁZKA, J. 2017. Vyhledávání mláďat zvěře za použití termografické kamery. [Searching young game using thermographic camera]. AgritechScience, 11 (3), 1-4. ISSN 1802-8942.

Klíčová slova: "srnče, termografie, škody na zvěři, sklizeň pícnin"

Dostupný z: http://www.agritech.cz/clanky/2017-3-3.pdf


Téma škod způsobených na zvěři během sklizně zemědělskou technikou je odbornou i laickou veřejností dlouhodobě vnímáno velmi citlivě. Je možné je vnímat v širokém kontextu ekonomického, ekologického, ale i kulturního rámce českého zemědělského a mysliveckého hospodaření. Odborná literatura uvádí, že na 1000 hektarů lučních porostů připadá v průměru 50 posečených srnčat. V praxi lze v prevenci použít různé druhy plašičů aplikovaných na porostech 1 - 2 dny před sečením, ovšem podle dosavadních výzkumů jsou s použitím zkušenosti nejednoznačné a většinou si na ně zvěř při nesprávné aplikaci zvykne. Jednou z cest prevence ztrát na srnčatech při zemědělském hospodaření je vyhledání a odnesení srnčat z porostů před sekáním. V rámci výzkumné činnosti bylo vyvinuto zařízení využívající termografické zobrazení prohledávaného terénu. Díky zařízení lze spolehlivě vyhledat zalehlou mladou srnčí zvěř, ale i zvěř drobnou srstnatou a pernatou před sklizní pícnin, při které dochází k největším škodám na zvěři. Miniaturní termografická kamera je umístěna na teleskopické tyči ve výšce nad terénem Kamera obsahuje jak termografický objektiv o rozlišení 160x120 bodů, tak klasický objektiv o rozlišení 1440x1080 bodů a je připojena prostřednictvím USB kabelu k chytrému telefonu či tabletu s operačním systémem Android, pomocí kterého je výstup zobrazován. Zařízení umožňuje i ukládání jednotlivých termografických a normálních snímků a videa. Do snímku lze uložit GPS souřadnice nalezené zvěře v případě, že bude zvěř odnesena až následně, těsně před sklizní. Praktické ověření ukázalo, že zařízení může být účinným nástrojem pro uživatele honiteb v prevenci působení škod na zvěři zemědělskou technikou.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz