Anglicky: Treated wastewater as irrigation source: a microbiological and chemical evaluation in apple and nectarine trees

Zdroj: Perulli, GD, Gaggia, F, Sorrenti, G, Donati, I, Boini, A, Bresilla, K, Manfrini, L, Baffoni, L, Di Gioia, D, Grappadelli, LC, Spinelli, F, Morandi, B. 2020. Treated wastewater as irrigation source: a microbiological and chemical evaluation in apple and nectarine trees. Agricultural Water Management, Volume 244.

Klíčová slova: "opětovné použití vody, plodiny ovocných stromů, přemístění bakterií, e. coli, těžké kovy"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377420307563


není oproštěno od environmentálních a zdravotních rizik, protože je potenciálním zdrojem toxických chemikálií (např. těžkých kovů) a lidských patogenních mikroorganismů (např. Salmonella spp. a Escherichia coli). Cílem této práce bylo ověřit, zda zavlažování jabloní a nektarinek pomocí sekundárně vyčištěné odpadní vody může vést ke kontaminaci těžkými kovy a mikroorganismy v pletivech výhonů, listů a plodů.

Tříleté stromy byly pěstovány v květináčích a zavlažovány odděleně, po dobu jedné sezóny, za použití vodovodní vody nebo sekundárně vyčištěné odpadní vody. Závlaha odpadní vodou neovlivnila negativně koncentraci těžkých kovů a stopových prvků (např. bor, sodík, zinek) v listech, ani v plodech obou druhů rostlin, kdy koncentrace těžkých kovů v ovoci byly nižší, než udávají mezinárodní limity pro lidskou spotřebu. Celkový počet mikroorganizmů kontaminujících výhony obou druhů rostlin v případě závlahy odpadní vodou téměř dvojnásobně převýšil počet mikroorganizmů nalezených na rostlinách zavlažovaných vodovodní vodou. Ve výhonech, ani na plodech však nebyla nalezena žádná bakterie E. coli. Pouze v pletivech výhonů a plodů nektarinek byly detekovány koliformní bakterie v počtech hluboko pod evropskými mikrobiologickými limity pro potraviny. Nakonec byl také proveden laboratorní pokus, jehož cílem bylo zhodnocení možnosti přesunu E. coli dovnitř do rostlin. Broskvoňové podnože (GF 677) staré 3 měsíce byly uměle naočkovány dvěma kmeny bakterie E. coli (E. coli DH5α a E. coli 1576). Zpětně byly populace obou kmenů E. coli  izolovány pouze z pletiv kořene: povrchového pletiva (epifytický růst bakterií) i z vnitřních pletiv kořene (endofytický růst). Kolonizace nadzemních částí rostlin nebyla pozorována v žádném z testovaných případů.

Tyto výsledky jsou slibné pro rozšíření možnosti využití sekundárně vyčištěné odpadní vody, zejména pro kapkové závlahové systémy, kde voda nesmáčí korunu stromu a následně ani plody.

Zpracoval/a: RNDr. Petra Lišková, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., petra.liskova@vsuo.cz