Anglicky: Effects of nutrition on main components of sheep milk

Zdroj: Nudda A., Atzori A. S., Correddu F., Battacone C., Lunesu M. F., Cannas A., Pulina G. 2020. Effects of nutrition on main components of sheep milk. Small Ruminant Research 184, 106015.

Klíčová slova: "ovčí mléko, bílkoviny, tuk, somatické buňky"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2019.11.001


Vhodnou výživou je možné výrazně ovlivnit složení ovčího mléka, čímž získáme výhodnější (kvalitnější) potravinu pro člověka. Vhodnou skladbou krmné dávky, kde je vybalancován nejen obsah energie a dusíkatých látek, ale je pozornost zaměřena také na zastoupení specifických minerálních látek a vitamínů,  více ovlivníme obsah a složení mléčného tuku než obsah proteinu. Mléčná bílkovina (kasein) se tvoří v mléčné žláze a výrazně je odvislá od genetických predispozic jedince. Více výživou, respektive rozpustností a rozložitelnosti bílkovin krmiva a dostupností energie v bachoru ovlivníme obsah tzv. neproteinového dusíku (močoviny) v mléce. Proto je běžně močovina využívána jako prediktor nutričního stavu zvířete. Koncentrace mléčné močoviny je také indikátorem přebytků, případně nedostatků bílkovin spojených s negativními účinky na zdraví a reprodukční výkonnost plemenic. Koncentrace močoviny v mléce je nepřímo spojena s počtem somatických buněk v mléce. Z toho vyplývá, že chyby ve výživě mohou vést k vyššímu výskytu mastitid, celkovému zhoršení zdravotního stavu, narušení welfare.

Touto celou problematikou se zabývali autoři tohoto příspěvku, kdy hodnotili nutriční hodnotu ovčího mléka, vyhodnocovaly vzájemné vztahy mezi složkami, a konstatují, že jedině špatnou výživou se mléka dostávají pro lidský organismus toxické látky.  

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz