Anglicky: Air Temperature Effect on end of Fliwering of Cirsium arvense (L) Scop. In a Mountaineous Region of Greece

Zdroj: Matsoukis A., Kamousis A. 2018. Air Temperature Effect on end of Fliwering of Cirsium arvense (L) Scop. In a Mountaineous Region of Greece. JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES. 28. P. 100-106

Klíčová slova: "cirsium arvense; teplota; kvetení"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/322164064_Air_temperature_effect_on_end_of_flowering_of_Cirsium_arvense_L_Scop_in_a_mountainous_region_of_Greece


Kvantitativní definování rostlinných růstových fenofází v horských a chladnějších oblastech je velmi důležitým poznáním týkajícím se vyhodnocení možné klimatické variability a ekologického stability rostlin. Dosud nebyly známé poznatky a informace o chování pcháče rolního Cirsium arvense (L.) Scop., který patří mezi nejvýznamější vytrvalé plevele v zemědělství. Vliv průměrné teploty vzduchu (T) v září a říjnu počátkem (juliánských dnů) fenofáze "Konec kvetení" pcháče rolního byl studován ve dvou oblastech hornatého regionu Nafpaktia, Řecko v povodí řeky Evinos (823 m nad mořem.) a řeky Sarantena (1431 m nad mořem.) Po dobu osmi po sobě jdoucích let (2007-2014) bylo prováděno sledování. Povodí řeky Sarantena bylo charakterizováno j nižšími hodnotami průměru ve srovnání s povodím řeky Evinos. Fáze "konce kvetení" se objevila později v povodí řeky Evinos ve srovnání s oblasí řeky Saranteny. Nejčasnější a nejvýznamnější nástup kvetení byl pozorován v roce v roce 2011, respektive v roce 2012 pro obě vyšetřované oblasti. Výskyt konce kvetení koreloval pozitivně s průměrem října. Zvýšení o 1 ° C způsobilo zpoždění nástupu táto fenofáze o 8,49 a 5,70 dní v povodí řek Evinos a Sarantena. Výsledky této studie mohou přispět k plánování účinného programu regulace C. arvense

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz