Anglicky: The effect of ambient temperature on conception and milk performance in breeding Holstein cows

Zdroj: Klementová, K., Filipčík, R., Hošek, M. 2017. The Effect of Ambient Temperature on Conception and Milk Performance in Breeding Holstein Cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5): 1515–1520.

Klíčová slova: "holštýnsky skot, reprodukce, procento zabřezávání, vliv teploty"

Dostupný z: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065051515.pdf


Reprodukce a plodnost hrají velmi důležitou roli v ekonomice chovu skotu. Plodnost je základní biologická a užitková vlastnost, která ovlivňuje masnou i mléčnou užitkovost skotu a je považována za nadřazenou vlastnost mléčné a masné užitkovost. Reprodukce se vyznačuje nízkou heritabilitou (h2 = 0.05 – 0.2). Což znamená, že plodnost je ve velké míře ovlivněna vnějšími vlivy, např. klimatem, ustájením, výživou, prostředím, kvalitou ošetřování, způsobem chovu, aj.. Mezi klimatické vlivy ovlivňující reprodukci a plodnost řadíme: světlo a délku světelného dne, teplotu, tlak vzduchu, roční období a další mikroklimatické podmínky. Klimatické podmínky jsou velmi důležitý faktor pro zabřezávání plemenic. Komfortní teplota u dojnic s vysokou užitkovostí je do 20 °C Vliv vysokých teplot působí negativně na zabřezávání a má i přímý negativní vliv na embryo. Vliv na zabřezávání má také roční období. Výsledky inseminace se liší měsíc od měsíce. Tepelný stres je hlavním faktorem přispívajícím k nízkému zabřezávání dojných krav, které jsou inseminovány v letních měsících. Pokles zabřezávání během letních sezón může být 20 – 30 % v porovnání se zimními sezónami.

Ve výsledku studie byl prokázán vliv teploty na zabřezávání dojnic. V zimním období, při průměrné teplotě 1.48 °C, zabřezlo 56.36 % dojnic, v letním období, kdy byla průměrná denní teplotě 18.96 °C, zabřezlo 40.43 % dojnic. Při důkladnější analýze bylo zjištěno, že dojnice nejlépe zabřezávaly v měsících leden (88.24 %) a únor (91.67 %). Oproti tomu nejhůře zabřezávaly v měsících září (22.73 %) a říjen (28.57 %). V případě rozdělení teploty prostředí do teplotních intervalů bylo zjištěno, že nejlepší výsledky zabřezávání byly při teplotě prostředí do 5 °C. Zažitým důvodem horšího zabřezávání dojnic je jejich vysoká užitkovost. Součástí příspěvku bylo vyhodnocení mléčné užitkovosti inseminovaných dojnic a skutečností, zdali zabřezli. Autoři nepotvrdili vliv výše dojivosti na úspěšnost zabřezávání.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz