Anglicky: Impact of heat stress on estrus expression and follicle size in estrus under field conditions in dairy cows

Zdroj: Schüller LK, Michaelis I, Heuwieser W. Impact of heat stress on estrus expression and follicle size in estrus under field conditions in dairy cows. Theriogenology, 2017, 102: 48-53.

Klíčová slova: "dojnice; říje; velikost folikulu; teplotní stres"


Reprodukční výkonnost dojnic je negativně ovlivněna několika způsoby teplotním stresem. Vyšší tělesná teplota za podmínek teplotního stresu snižuje naskakování krav a reflex stání v říji. Z toho důvodu teplotní stres vede k redukci detekce říje, když jsou používány automatické systémy monitorování aktivity krav a rovněž i vizuálního pozorování říjového chování, což má za následek snížení procenta březích. Schopnost ošetřovatelů a veterinářů interpretovat správně příznaky říje a detekovat přesně krávy v říji průkazně ovlivňuje výsledné procento březích. Je zajímavé, že existuje nedostatek vědecky podložených informací o vztahu velikosti folikulu a příznacích říje u dojnic za podmínek teplotního stresu. Navíc teplotní stres může mít u dojnic velký vliv na kvalitu folikulů a hormonální dynamiku. To zahrnuje menší velikost folikulů a potlačenou dominanci největšího folikulu během říje. Hormonální nerovnováha zahrnuje pokles hladiny estradiolu, luteinizačního hormonu a změny sekrece progesteronu. Cílem této studie bylo zkoumat vliv teplotního stresu na projevy říje a velikost folikulu v den říje dojnic. Krávy označené za říjící se byly vyšetřeny veterinářem. Kontraktilita dělohy a největší průměr všech ovariálních struktur byl stanoven palpací přes konečník a pomocí ultrasonografu. Množství estrálního hlenu, naskakování a zbarvení poševní sliznice byly vyjádřeny při zevním vyšetření pomocí tříbodové stupnice. Vzorky krve byly analyzovány za účelem stanovení hladiny progesteronu. U krav s velkou kontraktilitou dělohy byla 4krát větší pravděpodobnost, že budou mít preovulační folikul větší než 12 mm, v porovnání s kravami s málo výraznými projevy říje. U krav s velkým množstvím estrálního hlenu byla 1,7krát větší pravděpodobnost, že budou mít preovulační folikul větší než 12 mm, při srovnání s kravami s nevýraznými projevy říje. Pravděpodobnost pro růžovou poševní sliznici, jasně provazcovitý říjový hlen a naskakovaní na záď krav se v den říje kontinuálně snižovala s narůstajícím teplotně vlhkostním indexem. Pravděpodobnost nižší hladiny progesteronu v den říje pod 1 ng/ml kontinuálně klesala s nárůstem teplotně vlhkostního indexu nad hodnotu 74. Velikost preovulačního folikulu se v den říje zmenšovala o 0,1 mm za každý přírůstkový bod teplotně vlhkostního indexu. Výsledky této studie naznačují, že teplotní stres v den říje průkazně snižuje intenzitu vnější příznaků říje a velikost preovulačního folikulu v období říje se zmenšovala s nárůstem teplotně vlhkostního indexu.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz