Anglicky: Effect of the fat-tailed ewes´ body condition scores at lambing on their metabolic profile and offspring growth

Zdroj: Yagoubi, Y., Atti, N. 2020. Effect of the fat-tailed ewes´ body condition scores at lambing on their metabolic profile and offspring growth. Arch. Anim. Breed. 63, 183 – 191.

Klíčová slova: "kondice ovcí, metabolický profil, růst jehňat "

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-63-183-2020


Sledování kondice plemenných zvířat patří mezi běžné chovatelské činnosti. Je všeobecně známo, že pokud se zvířata nenachází v optimálním BCS (body condition score), tak to pro chovatele přináší řadu problémů, které ve většině případů musí vyřešit ve spolupráci s veterinárním lékařem, což pak významně zasahuje do ekonomiky celého chovu. Přitom by stačilo korigovat krmnou dávku podle aktuálního zatížení zvířete a tím ho udržovat v dobré kondici. Touto problematikou se zabývali také autoři tohoto příspěvku, kdy sledovali kondici ovcí a vyhodnocovali její vztah k metabolickému profilu bahnic v době laktace a také jak se odrazí kondiční typ v růstu jehňat. Ovce byly rozděleny do tří skupin dle protučnění - hubené s minimem podkožního tuku (BCS do 2 bodů), ovce s BCS v rozmezí 2 – 2,5 bodu a ovce v optimální kondici (BCS nad 2,5 bodu). Krmná dávka byla pro všechny ovce v průběhu experimentu stejná: seno, pastva, přídavek jádra. Autoři neprokázali vztah BCS bahnic k porodní hmotnosti jehňat, ale uvádějí statisticky významné rozdíly v jejich růstu do 30 a 70 dní, kdy bahnice s BCS nad 2,5 bodu byly schopny vyprodukovat větší množství kvalitního mléka a jejich jehňata vážila v 70 dnech téměř o 2,5 kg více. Co se týká metabolického profilu, tak autoři neprokázali významné rozdíly mezi skupinami ovcí, dochází však ke změnám v krevním profilu mezi březí a laktující ovcí.

Doporučení pro chovatele: pravidelně sledovat a vyhodnocovat BCS u plemenných zvířat, respektive snažit se udržet je celoročně v optimálním kondičním scóre, protože jen takováto zvířata budou mít minimum zdravotních komplikací a budou poskytovat nejvyšší užitkovost, což se také pozitivně odrazí v růstu jejich potomstva.      

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz