Anglicky: Influence of season, rainfall and air temperature on the reproductive affeciency in Romanov sheep in Croatia

Zdroj: Duričic, D., Benić, M., Žaja, Ž.I., Valpović, H., Samardžija, M. 2019. Influence of season, rainfall and air temperature on teh reproductive efficiency in Romanov sheep in Croatia. Internationa Joural of biometeorology. 63: 817-824.

Klíčová slova: "bahnění, plodnost, sezónnost, meteorologické změny, reprodukční užitkovost, romanovská ovce"

Dostupný z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00484-019-01696-z


Romanovská ovce je označovaná za jedno z nejplodnějších plemen ovcí. Křížení romanovských ovcí s místními plemeny za účelem zvýšení reprodukční užitkovosti je praktikované ve vícerých zemích včetně ČR. Jednou ze strategii na zvýšení produkce jehněčího masa je využití plemen ovcí, u kterých míra plodnosti nezávisí na sezóně a které mohou produkovat jehňata po celý rok. Na sezónnost má vliv množství faktorů jako například fotoperiodizmus, výživa, teplota, plemeno, vliv berana, relativní vlhkost a srážky.

Cílem této práce bylo zkoumat vliv sezóny, množství srážek a teploty vzduchu na reprodukční užitkovost romanovských ovcí v pevninské části Chorvatska během pěti po sobě následujících letech. Z publikovaných výsledků vyplývá, že sexuální aktivita byla nejnižší v období jara a počátku léta, kdy byly dosaženy nadprůměrné teploty vzduchu. Naopak sexuální aktivita se zvyšovala od srpna do září, zvlášť v období zvýšené vlhkosti prostředí. Četnost vrhu byla zaznamenána nejvyšší v zimě v porovnání s ostatními ročními obdobími, kdy se narodilo ve vrhu v průměru o 0,2 jehněte více. Autoři prokázali významný vztah mezi teplotou vzduchu a množstvím srážek v průběhu jednotlivých ročních období na reprodukční užitkovost romanovských ovcí. Také naši domácí chovatelé, pokud chtějí mít intenzivní chov, tak by měli věnovat klimatickým podmínkám dostatečnou pozornost, protože významnou měrou ovlivňuje výkonnost chovaných zvířat.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz