Anglicky: Influence of Regulated Deficit Irrigation and Environmental Conditions on Reproductive Response of Sweet Cherry Trees

Zdroj: Blanco, V, Blaya-Ros, PJ, Torres-Sánchez, R, Domingo, R. 2020. Influence of Regulated Deficit Irrigation and Environmental Conditions on Reproductive Response of Sweet Cherry Trees. Plants. 9, 94.

Klíčová slova: "listová plocha, násada plodů, kvetení, závlaha, chladové období"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/94


Reprodukční reakce patnáctiletých třešní (Prunus avium L.) kombinace odrůdy ´Prime Giant´ s podnoží SL64 ve středomořském klimatu na deficitní závlahu byla studována v komerčním sadu v jihovýchodním Španělsku po čtyři sezóny. Byly testovány tři způsoby zavlažování:

  • kontrolní ošetření, zavlažované bez omezení při 110 % sezónní evapotranspirace plodiny;
  • (ii) trvalé deficitní zavlažování, zavlažované při 85 % ETc během období před sklizní a po sklizni a na 100 % ETc během diferenciace květů, a
  • (iii) regulované deficitní zavlažování, zavlažované na 100 % ETc před sklizní a diferenciace květů a na 55 % ETc po sklizni.

Bylo hodnoceno trvání a intenzita fenologických fází třešní, včetně akumulace chladových hodin, kvetení, násady plodů nebo růstu plodů a vegetativního růstu, aby se zjistilo, zda různé zavedené strategie zavlažování ovlivňují reprodukční odezvu stromů (výnos plodů, velikost plodů, listová plocha, fyziologické poruchy plodů a zásoby škrobu a rozpustných sacharidů) ve stejné sezóně nebo mají negativní vliv v další sezóně. Deficitní zavlažování nepodporovalo, nezvýšilo ani nedegradovalo kvetení, násadu plodů nebo růst plodů. Deficitní závlaha ani nesnížila koncentraci sacharidů v kořenech nebo nezpůsobila zvýšení počtu dvojitých plodů, což bylo více spojeno s vysokými teplotami po sklizni. Deficitní závlaha však snížila vegetativní růst a následně poměr listové plochy k plodům, který při poklesu pod 180 cm2 * plod-1 negativně ovlivnil velikost třešní.

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz