Anglicky: Effect of chemical weed control on crop yields in different crop rotations in a long-term field trial

Zdroj: Mayerová, M., Madaras, M., Soukup, J. 2018. Effect of chemical weed control on crop yields in different crop rotations in a long-term field trial. Crop Protection, 114, 215–222.

Klíčová slova: "osevní postupy, výnosy, herbicidy"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219418302059


Studie vychází z dat z dlouhodobého terénního experimentu o rozsahu a trvání, které se zřídka vyskytují u podobných experimentů. Výnosové ztráty působené plevely v jednotlivých plodinách a střídání plodin byly studovány v dlouhodobém pokuse prováděném od roku 1972 na dvou místech v České republice. Výsledky zahrnují více plodin v osevních sledech se zastoupením obilnin 50 a 75%. Byly použity tři ošetření herbicidů: (1) neošetřeno; (2) syntetické auxiny (MCPA, 2,4-D pouze při jednoduché rotaci plodin) a (3) cílené kombinace herbicidů, včetně sulfonylmočovin, triazinů, močovin a syntetických auxinů. Výnosy plodin a povětrnostní podmínky byly zaznamenány v průběhu pokusu a vliv herbicidů na výnosy byl stanoven pro jednotlivé varianty. Výnosové ztráty ve variantách bez herbicidů se zvýšily v následujícím pořadí: jarní ječmen <ozimá pšenice <hrách <řepka olejná < brambor. Vzhledem k omezenému spektru účinku na plevele mělo použití syntetických auxinů nižší výnosy než u cílených herbicidních kombinací. Výnosy se v průběhu trvání pokusu v ošetřovaných pozemcích postupně zvyšovaly téměř u všech plodin na produktivnější lokalitě Hněvčeves, zatímco na neošetřovaných pozemcích byla pozorována stagnace nebo dokonce pokles. Průměr výnosů se postupně zvyšoval. Požívání kombinovaných herbicidů snižovalo negativní vliv jednoduchého střídání plodin a zajistilo dostatečné výnosy plodin.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz