Anglicky: Effects of provision of drinking water on the behavior and growth rate of group-housed calves with different milk allowances

Zdroj: Lowe, G., L., Sutherland, M., A., Stewart, M., Waas, J., R., Cox. N., R., Schütz, K.., E. 2022. Effects of provision of drinking water on the behavior and growth rate of group-housed calves with different milk allowances. Journal of Dairy Science, 105: 4449-4460.

Klíčová slova: "příjem vody, mléčná výživa, příjem krmiva, telata"

Dostupný z: https://doi.org/10.3168/jds.2021-21304


se stále ještě setkat s chovy, kde tato není telatům předkládána v průběhu jejich několika prvních týdnů odchovu. Cílem této studie bylo vyhodnotit účinky poskytnutí vody u telat (skupina telat s přístupem k vodě a bez přístupu k vodě) na jejich chování a růst, a to při rozdílné intenzitě mléčné výživy (nízké vers. vysoké objemy poskytnutého mléčného nápoje). Do této studie bylo zahrnuto 50 telat, zejména kříženců plemene holštýn a hereford s průměrnou hmotností 42,2 kg na počátku testu. Délka pokusu byla 28 dní, tedy do stáří telat přibližně 32 dní. Telata byla ustájena ve skupinách (4 až 8 telat) s krmnými automaty Lely nabízející mléčný nápoj (MKS o obsahu 26 % hrubého proteinu, 10 % tuku, 43,5 % laktózy) a měla neomezený přístup ke starteru a senu. Telata byla rozdělena do 4 skupin, a to: a) přístup k vodě, 10 l mléčného nápoje na tele a den, b) bez přístupu k vodě, 10 l mléčného nápoje na tele a den, c) přístup k vodě, 5 l mléčného nápoje na den a d) bez přístupu k vodě, 5 l mléčného nápoje na den. Sledován byl přístup k vodě, příjem vody, chování v průběhu příjmu mléčného nápoje (chování, rychlost sání), příjem sena a starteru a chování při odpočinku. Telata byla vážená týdně. Z výsledků vyplývá, že některá telata začala jevit zájem o vodu již velmi brzo od zahájení pokusu (od 4. dne stáří) s příjem okolo 0,004 l/den s tím, že se u nich příjem zvyšoval s věkem (telata ve skupinách s přístupem k vodě). Telata ve skupině krmené mléčným nápojem o objemu až 10 l na den měla mezi 22 až 28 dnem pokusu průměrný denní příjem vody 0,632 l/tele/den, zatímco telata s denním objemem mléčného nápoje 5 l pak 0,283 l/tele/den. Telata přijímala více vody se zvyšující se teplotou prostředí. Příjem starteru a sena narůstal u telat s přibývajícím věkem. U telat s přístupem k vodě byl pozorován vyšší příjem sena, ale nižší příjem starteru. Vyšší příjem starteru byl pozorován v průběhu pokusu u telat, která byla krmena nižším objemem mléčného nápoje (5 l/den), a to ve srovnání s telaty, která byla krmena vyšším objemem mléčného nápoje (10 l/den). Tuto skutečnost lze vysvětlit tak, že telata krmená menším objemem mléčného nápoje hledají alternativní zdroj živin a energie mimo vlastní mléčný nápoj. Telata krmená vyšším objemem mléčného nápoje měla vyšší intenzitu růstu a strávila více času odpočinkem – ležením, v důsledku dobrého nasycení, a to opět ve srovnání se skupinami telat, kde telata dostávala 5 l/den. Přístup k vodě jednoznačně stimuluje příjem sena (vlákniny), tedy má i vliv na vlastní rozvoj bachoru. Z výsledků pokusu uskutečněného na telatech do stáří 30 dní plyne doporučení, aby telata měla při svém odchovu k dispozici vodu již od časného věku, nejlépe od narození.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz