Anglicky: Breed and crossbreeding effects on growth, fitness and reproduction of commercial sheep in South Africa

Zdroj: Kao, MA, Van Wyk, JB, Scholtz, AJ, Cloete, JJE, Matebesi, PA, Cloete, SWP. 2022. Breed and crossbreeding effects on growth, fitness and reproduction of commercial sheep in South Africa. Small Ruminant Research. 212.

Klíčová slova: "dorper, užitkové křížení ovcí, růst jehňat"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2022.106705


Přestože se na první pohled může zdát, že tento článek nemá pro domácí středoevropské chovatele ovcí velký význam, přesto jsem ho vybral k jeho popularizaci. Plemeno dolper pochází s Jihoafrické republiky, nicméně i v ČR je toto plemeno zatím v menší míře chováno. Je to plemeno s dobrou plodností a výborným osvalením. Také je třeba vyzdvihnout jeho další přednost a tou je línání srsti. Tudíž má velký potenciál k chovu u chovatelů, pro které je stříhání ovcí, řešení co s vlnou tzv. „nutné zlo“, které je nutno každoročně řešit. Proto tento článek zařazuji do přehledu vědeckých publikací, které by mohly domácí chovatelé ovcí zaujmout, a případně se jím inspirovat pro vlastní chov.

Autoři porovnávali výsledky reprodukce, porodní hmotnost, růstové schopnosti jehňat čistokrevných plemen (dolper a jihoafrického merina) a jejich kříženců, kdy zohledňovali také otcovskou a mateřskou pozici plemene. Z výsledků práce vyplývá, že nejvyšší porodní a hmotnosti (4,44 kg) a hmotnosti při odstavu ve 116 dnech (34,4 kg) dosahovali kříženci, kdy plemeno dolper bylo použito v otcovské pozici. O 1,4 kg nižší hmotnost při dostavu byla zjištěna, pokud bylo plemeno dolper použito v mateřské pozici. Z výsledků práce vyplývá, že kříženci byli lepší než potomci čistokrevných dolperů, tudíž je to ideální plemeno do užitkového křížení na řadu u nás chovaných plemen ovcí s cílem zvýšit masnou užitkovost.              

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz