Anglicky: The effect of permanent or temporary contact with the lamb and contact with males on the lambing to first ovulation interval in Saint Croix sheep

Zdroj: Orihuella, A., Valdez, D., Ungerfeld, R. (2016). The effect of permanent or temporary contact with the lamb and contact with males on the lambing to first ovulation interval in Saint Croix sheep. Applied Animal Behaviour Science. 181: 100–104

Klíčová slova: "ovariální aktivita, beraní efekt, mateřské chování, stres při odstavení, chování jehňat, kojení"


Období mezi porody, možnost opětovného zařazení bahnice do reprodukce a její schopnost zabřeznout jsou faktory, které ovlivňují celkovou efektivitu chovu ovcí. Většina chovaných plemen ovcí vykazuje sezónní výskyt říjí. Tento fyziologický fakt způsobuje pouze jedno bahnění za rok. Některé reprodukční programy mají za cíl zvýšit počet bahnění za rok například ve frekvenci 3 bahnění během dvou let, jiné počítají s dvěma porody během jednoho roku. Předpokladem toho, aby bylo uskutečněno dvojí bahnění za rok, je potřeba, aby bahnice přišla do říje a zabřezla nejlépe do 5 týdnů po porodu. Pro další ovulaci a zabřeznutí je nutná ukončená involuce dělohy, která u bahnic trvá zpravidla tři týdny. Dalším významným faktorem je doba sání jehňat. Samotné sání může blokovat hypofyzární hormony, které způsobují růst folikulů na vaječnících. Při vlastním odstavu jehňat dochází velmi často ke stresovým situacím, které také mají negativní vztah k reprodukčním funkcím. Toto lze eliminovat omezováním kojení a postupnou přípravou zvířat na odstav.

Cílem této studie bylo vyhodnotit efekt kontaktu bahnic s jehňaty (neomezená doba kojení, částečné omezení kojení, omezená přítomnost jehňat) a vliv přítomnosti berana na obnovení ovariálního cyklu bahnic. Berani byli vybaveni zástěrkou a byl jim umožněn kontakt s bahnicemi po dobu 30 minut 2x za den. Bahnicím byly odebírány vzorky krve pro stanovení hladiny progesteronu v krvi pro určení fáze pohlavního cyklu. Na základě výsledků je možné potvrdit pozitivní vliv kontaktu bahnic s beranem na obnovu jejich reprodukčního cyklu po porodu, i když jehňata byla dále kojena. Pokud jsou berani neustále v kontaktu s bahnicemi může dojít k omezené reakci bahnic na jejich přítomnost. Jak další studie potvrdily stimul beranem může být nižší, jestli je stejný beran v přítomnosti totožných ovcí. Naopak pokud se ke stimulaci berani střídají, pohlavní aktivita stoupá. Obdobný jev byl vypozorován i u krav po porodu, kde týdenní střídání býků zkrátilo dobu poporodního anestru. Pro včasný účinek stimulace beranem je vhodné umožnění kontaktu berana s bahnicemi 2x za den. Dalším zjištěním bylo, že omezená doba kojení nezpůsobila rychlejší obnovu pohlavní aktivity bahnic. Tento výsledek nebyl očekávaný, jelikož doba kojení je považována za jeden ze zásadních nástrojů obnovení cyklu. Možným důvodem mohla být doba oddělení mezi bahnicemi a jehňaty. U jehňat, která byla restriktivně kojena byla zjištěna nižší známka výskytu stresu a měla lepší růstovou schopnost než jehňata s neomezeným kojením. V případě bahnic byla úroveň stresu nižší, pokud byly v omezeném kontaktu s jehňaty.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz