Anglicky: The effect of low air temperature on the behaviour and milk production of Holstein dairy cows

Zdroj: Vaculíková, M., Komzáková, I., Chládek, G. 2017. The Effect of Low Air Temperature on Behaviour and Milk Production in Holstein Dairy Cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5): 1623–1627.

Klíčová slova: "vzdušná teplota, chování, průměrný denní nádoj, mléčný skot, holštýnský skot, mikroklimatické parametry, mléčná produkce"

Dostupný z: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065051623.pdf


Mléčná užitkovost dojnic je sice, tak jako i jiné vlastnosti, limitována dědičným založením samotného zvířete. Působí však na ni celá řada vnitřních a vnějších faktorů, a to ve vzájemné interakci genotypu zvířete a prostředí. Jako jeden z nejvýznamnějších faktorů lze uvést stájové mikroklima, které má značný vliv nejen na welfare zvířat, ale i na jejich vlastní užitkovost. Autoři se v tomto příspěvku zaměřili na hodnocení životních projevů dojnic a jejich užitkovost v zimním období, kdy se teploty pohybovaly v rozmezí od -3,9 do 9,8 °C. Z hlediska chování bylo sledováno, zda dojnice leží či stojí. U ležících se sledovala lateralita (na kterém boku leží) a u stojících se zaznamenávalo, kde v dobu sledování stojí, tzn. v chodbě či v boxu.

Z výsledků vyplývá, že pozorované dojnice stály ze 43,8% a ležely z 56,2%. Ve sledované skupině dojnic, co stály, tak 30 % bylo v chodbě a 19,6 % jich bylo v boxu. V případě, že krávy ležely, byly více v levém těle (58,7%) a méně na pravé straně těla (43,8%). Autoři potvrdili, že při zvyšování stájové teploty dochází k poklesu užitkovosti dojnic.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz