Anglicky: Body condition status at mating affects gestation length, offspring yield and return rate in ewes

Zdroj: Akif Cam, M., Vaiz Garipoglu, A., Kirikci, K. 2018. Body condition status at mating affects gestation length, offspring yield and return rate in ewes. Arch. Anim. Breed., 61, 221 – 228.

Klíčová slova: "bsc, připouštění ovcí, četnost jehňat"

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-61-221-2018


V příspěvku je řešen vztah mezi body condition score (BCS) bahnic plemene Karayka v době připouštěcího období na četnost jehňat a jejich porodní hmotnost. Autoři hodnotili 284 ovcí ve věku 2 – 6 let, na prvním až pátém porodu. Ovce byly rozděleny dle výsledku hodnocení BCS do 4 skupin – BCS v rozmezí 1,5 – 2,0, BCS 2,5 – 3,0, BCS 3,5 – 4,0, BCS 4,5 – 5,0. Výživa ovcí byla postavena na travní pastvě a přídavku cca 350 g jádra. Odstav jehňat probíhal ve dvou měsících po bahnění. Ovce s nejnižším BCS vážili při připouštění 41 kg, délka březosti byla 146,5 dne a průměrná hmotnost jehňat činila 3,7 kg a většinou porodili jedináčka. Ovce s BCS 2,5 – 3,0 vážili v průměru 43,04 kg, téměř o 1 den autoři prokázali delší dobu březosti, porodní hmotnost jehňat byla srovnatelná s předchozí skupinou (3,73 kg), nicméně byl zde prokázán vyšší výskyt dvojčat. Optimální BCS je okolo 3 – 3,5. Autoři příspěvku měli BCS interval 3,5 – 4,0, kde ovce dosahovali hmotnosti 49,4 kg, průkazně o dva dny měly delší délku březosti (148,8 dnů), což se však neprojevilo na zvýšení porodní hmotnosti (3,68 kg). Stejně jako u předchozího BCS intervalu, byl také u této skupiny ovcí zaznamenán nejvyšší počet dvojčat. Výrazně zatloustlé ovce (BCS 4,5 – 5,0) sice dosahovaly nejvyšší hmotnosti (53,1 kg), měli nejdelší délku březosti (149,2 dny), ale porodní hmotnost jehňat byla obdobná jako u předchozích skupin (3,8 kg) a co je důležité výrazně poklesl výskyt dvojčat. Co se týká využitelnosti ovcí, tak nejvyšší % (93 – 94 %) ovcí bylo znovu zapuštěno v BCS 2,5 – 4,0.   

Ze závěrů příspěvku vyplývá nutnost hodnotit výživný stav ovcí, udržovat je v optimální tělesné kondici, protože se to výrazně odrazí v reprodukčních parametrech a celkové ekonomice chovu.          

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz