Anglicky: Short communication: Weak associations between mastitis control measures and bulk milk somatic cell counts in Swedish dairy herds

Zdroj: Emanuelson U, Nielsen C. Short communication: Weak associations between mastitis control measures and bulk milk somatic cell counts in Swedish dairy herds. Journal of Dairy Science, 2017, 100(8): 6572-6576.

Klíčová slova: "celkový počet somatických buněk v mléce; dojnice; management"


Vzdor skutečnosti, že kontrolní programy byly dostupné po několik desetiletí, mastitida zůstává významný problémem u mléčných stád po celém světě. Možným důvodem může být špatná aplikace doporučených ukazatelů kontroly mastitidy. Cílem této studie bylo vyhodnotit spojení mezi používanou kontrolou mastitidy a celkovým počtem somatických buněk v mléce u švédských mléčných stád. Data pro tuto studii byly primárně získány z dotazníku o stádě, lidech odpovědných za zdraví mléčných žláz a o řešení mastitid. Byly vyhodnoceny data z 395 stád. Pro všechna stáda byla získávána data o velikosti stáda. Jako nízký obsah somatických buněk v mléce byl považován počet menší než 200tisíc buněk/ml a jako vysoký byl považován počet větší než 200tisíc buněk/ml. Bylo zkoumáno 21 ukazatelů, které byly navrženy pro kontrolu mastitid, ale pouze dva byly spojeny se zdravím mléčné žlázy stanovené na základě celkového počtu somatických buněk v mléce. Nekrmení zasušených krav speciálním minerálním krmivem bylo průkazně spojeno se zvýšeným výskytem celkového počtu somatických buněk v mléce. Nepoužívání po dojení desinfekce mléčné žlázy bylo spojeno se zvýšeným rizikem výskytu zvýšeného celkového počtu somatických buněk v mléce. Chybějící spojení se všemi dalšími ukazateli bylo v této studii pravděpodobně zapříčiněno úzkým rozmezím celkového počtu somatických buněk v mléce (61-524tisíc buněk/ml). Tyto výsledky souhlasí s dalšími nejnovějšími studiemi a podporují potřebu provést celkové shrnutí současných znalostí o kontrole mastitidy a pro širší aplikaci intervenčních studií pro potvrzení skutečných vlivů navrhovaných kontrolních ukazatelů.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz