Anglicky: Efficiency of CIDR- Based Protocols Including GnRH Instead of eCG for Estrous Synchronization in Sheep

Zdroj: Martinez-Ros, P., Gonzalez-Bulnes, A. 2019. Efficiency of CIDR- Based Protocols Including GnRH Instead of eCG for Estrous Synchronization in Sheep. Animals (Basel), 9(4): 146.

Klíčová slova: "cidr, ecg, synchronizace říje, plodnost, gnrh, ovulace, ovce"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6523624/


Intenzifikace reprodukce u ovcí spočívá především ve využití hormonálních preparátů. Možností jejich podání zvířatům je několik – injekčně do svalu, aplikací poševních tampónů, případně poševních tělísek (CIDR). Právě tímto způsobem indukce a synchronizace říje u ovcí se zabývali autoři tohoto příspěvku, kdy sledovali nástup říjového chování, nárůst hladiny luteinizačního hormonu před ovulací a nástup ovulace u ovcí. Cílem jejich publikace bylo nalézt nejvhodnější časové schéma aplikace hormonálních preparátů. Poševní tělísko CIDR bylo ovcím aplikováno vždy po dobu 5 dní a poté jim byl injekčně aplikován prostaglandin F2α.  V prvé skupině bylo ihned s prostaglandinem F2α aplikováno sérum březích klisen (eCG). Ve druhé skupině byl za 56 hod po aplikaci prostaglandinu F2α aplikován gonadotropin releasing hormon (GnRH). Ve třetí skupině ovcí byl GnRH aplikován před zavedením poševního tělíska CIDR   a poté za 56 hod. po aplikaci prostaglandinu F2α. Všechny tři postupy měli pozitivní vliv na říjové chování (příznaky byly patrné u 84 – 90 % ovcí), přičemž nejlepší příznaky byly patrné u první skupiny, kde bylo aplikováno sérum březích klisen. U všech ovcí s říjovým chováním došlo k nárůstu LH před ovulací a k následné ovulaci. Nejspolehlivější synchronizace ovulace proběhla u ovcí s dvojitou aplikací GnRH. Protože se začínají objevovat snahy přestat získávat od březích klisen sérum, tak tento způsob hormonální stimulace je vhodnou náhražkou.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz