Anglicky: Efficacy of the Herbicide Lancelot 450 WG (Aminopyralid + Florasulam) on Broadleaf and Invasive Weeds and Effects on Yield and Quality Parameters of Maize

Zdroj: Travlos I., Apostolidis V. 2017. Efficacy of the Herbicide Lancelot 450 WG (Aminopyralid + Florasulam) on Broadleaf and Invasive Weeds and Effects on Yield and Quality Parameters of Maize. Agriculture, 7, doi:10.3390/agriculture7100082

Klíčová slova: "lancelot 450 wg, regulace plevelů, výnos, kukuřice"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/320037195_Efficacy_of_the_Herbicide_Lancelot_450_WG_Aminopyralid_Florasulam_on_Broadleaf_and_Invasive_Weeds_and_Effects_on_Yield_and_Quality_Parameters_of_Maize


Plevele jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při snižování výnosu plodin. Ztráta výnosu způsobené konkurencí plevelů je v některých případech vyšší než 30% v závislosti na různých klimatických podmínkách a regulačních postupech. Konkrétně se odhaduje, že potenciální ztráty plodin způsobené plevely jsou v průměru 32% (v rozmezí 26% až 40%) a překračují potenciální ztráty způsobené škůdci (18%) a patogeny (15%). Běžné plevele mohou být pro jarní plodiny vážným problémem. Ve skutečnosti mohou plevele jako Solanum nigrum, Amaranthus spp., Xanthium strumarium, Abutilon theophrasti a další často způsobit významnou ztrátu v několika hlavních plodinách, zvláště když se nacházejí ve vysoké hustotě a objevují se velmi brzy během růstu a vývoje plodin. V současné době v evropských zemích se počet invazních rostlin výrazně zvyšuje. Opakované používání stejných herbicidů však může vést k poklesu jejich účinku proti některým plevelům. V dnešní době existuje mnoho stížností ze strany farmářů, které se týkají snížené účinnosti několika herbicidů inhibujících ALS a zejména sulfonylmočovin (rimsulfuron a nicosulfuron) proti důležitým širokolistým plevelům, jako je X. strumarium, A. retroflexus, Chenopodium album a S. nigrum. V mnoha případech se zdá, že širokospektrální herbicidy jsou méně účinné na plevele. To lze připsat opakujícím se aplikacím uvedených herbicidů a podtrhuje nutnost zavedení nových možností například kombinací herbicidu s rozdílným mechanizmem účinku.

Rezistence plevelů proti herbicidům působí vážné problémy v systémech regulace plevelů. Mnoho odborníků nedoporučuje opakované aplikace jednoho herbicidu nebo dokonce omezeného počtu herbicidů. Proto by měla být regulace plevelů založena na kombinaci několika agronomických a agrotechnických opatřeních spolu s cílenými aplikacemi herbicidů. Jednou z nejlepších alternativních taktik pro potlačení plevelů odolných vůči herbicidům je střídání aplikací herbicidů s různými mechanizmy působení a použití herbicidních tank mixů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz