Anglicky: Effects of live yeast supplementation on serum oxidative stress biomarkers and lactation performance in dairy cows during summer

Zdroj: Mirzad, A. N., Goto, A., Endo, T., Ano, H., Kobayashi, I., Yamauchi, T., & Katamoto, H. (2019). Effects of live yeast supplementation on serum oxidative stress biomarkers and lactation performance in dairy cows during summer. Journal of Veterinary Medical Science, 19-0328.

Klíčová slova: "kráva, kvasnice, mléko, oxidační stres, léto"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6943311/


Ve světě je častým předmětem zájmu studium techniky krmení a strategií výživy zvířat vedoucích ke snížení tepelného stresu. Některé z nich však vyžadují pokusy, které přinesou poznatky z této oblasti. Několik studií uvádí význam zkrmování živých kvasinek Saccharomyces cerevisiae u dojnic, včetně zlepšené konverze krmiva a vyšší produkce mléka, mléčných bílkovin a vyšších hladin bachorového pH.

Předložená studie si kladla za cíl vyhodnotit účinky zkrmování živých kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) na biomarkery oxidačního stresu v séru, hladiny antioxidačních vitamínů a produkci mléka u dojnic v době léta. Bylo hodnoceno celkem 16 laktujících krav o hmotnosti 707,5 +/- 13,1 kg (průměrná +/- standardní chyba), přičemž byly náhodně rozděleny na pokusné (n = 8) a kontrolní skupiny (n = 8). V pokusané skupině byly kravám podávány živé kvasinky Saccharomyces cerevisiae v dávce 10 g / den na krávu od poloviny července do poloviny září po dobu 8 týdnů. Sérové ​​hladiny derivátů reaktivních metabolitů kyslíku v suplementované skupině byly nižší (P <0,05) v 6. týdnu. Koncentrace retinolu v séru a glukózy v krvi v suplementované skupině byly vyšší (P <0,01) v 8. týdnu. Suplementace živými kvasinkami neovlivnily fyziologické reakce, jako je rektální teplota, frekvence dechu, metabolismus bílkovin a cholesterolu, stejně jako produkci mléka. Během období došlo v uvedené studii k poklesu průměrného denního nádoje mléka a to jak u pokusné, tak kontrolní skupiny. Propad v produkci mléka v pokusné a kontrolní skupině byla o 17,6, respektive 20,0%. Tyto výsledky naznačují, že suplementace živých kvasinek Saccharomyces cerevisiae mohou snížit letní oxidační stres a zlepšit metabolismus sacharidů u laktujících dojnic.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz