Anglicky: The effect of crop rotation and fertilization on dry matter yields and organic C content in soil in long-term field experiments in Prague

Zdroj: Kunzová, E. 2013. The effect of crop rotation and fertilization on dry matter yields and organic C content in soil in long-term field experiments in Prague. Archives of Agronomy and Soil Science 59(9):1177-1191

Klíčová slova: "dlouhodobé pokusy, organická hnojiva, osevní postupy, příjem dusíku, dusíková bilance"


V dlouhodobém pokusu byly v letech 2001-2010 porovnávány výnosy hlavního a vedlejšího produktu (výnos sušiny) ve dvou zcela odlišných osevních postupech a dále obsah organického uhlíku ve vrchní vrstvě půdy (v letech 2007-2010) na hnojených (minerální hnojiva, statkový hnůj, hovězí kejda + sláma) a nehnojených variantách. Srovnáván byl klasický devítihonný osevní postup a dvouhonný osevní postup s opakovaným pěstováním jarního ječmene a cukrovky. Osevní postup výrazně ovlivnil výnos sušiny v nehnojené variantě. Výnos sušiny v nehnojených variantách byl vyšší u klasického osevního postupu než u osevního postupu složeného z jarního ječmene a cukrové řepy. Obsah organického uhlíku ve vrchní vrstvě půdy byl významně vyšší u variant s aplikovanými organickými a minerálními hnojivy než u nehnojených variant, ale nebyl ovlivněn osevním postupem. Mezi variantami hnůj a hovězí kejda + sláma nebyly zaznamenány významné rozdíly v efektivitě využití dusíku.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz