Anglicky: Effect of colostrum quantity and quality on neonatal calf diarrhoea due to Cryptosporidium spp. infection

Zdroj: Arsenopoulos K, Theodoridis A, Papadopoulos E. 2017. Effect of colostrum quantity and quality on neonatal calf diarrhoea due to Cryptosporidium spp. infection. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 53: 50-55.

Klíčová slova: "kvalita mleziva, kvantita mleziva, kryptosporidie, průjem u novorozených telat, roční doba"


Novorozenecký průjem telat je onemocnění telat mladších než jeden měsíc vyvolaný kombinací infekčních a neinfekčních příčin. Enterotoxická Escherichia coli, rotaviry, koronaviry a kryptosporidie představují po celém světě čtyři nejvíce převládající infekční příčiny průjmového onemocnění telat. Dvě z nich kryptosporidie a rotaviry jsou nejběžnější příčiny průjmů zjištěné ze vzorků výkalů. Předložená studie byla provedena za účelem posouzení vlivu kvality a kvantity mleziva na výskyt kryptosporidiemi vyvolaných průjmů na intenzivní mléčné farmě v Řecku. Vzorky výkalů byly odebírány od 100 náhodně vybraných telat mléčného skotu narozených rovnoměrně ve všech čtyřech ročních obdobích (březen 2015 až květen 2016). Celkem 71 % z vybraných telat bylo zjištěno pozitivních na přítomnost oocyst kryptosporidií. Statistická analýza odhalila vliv kvality mleziva na jejich výskyt ve výkalech. Lineární regrese ukázala, že množství mleziva během prvních dnů života mělo negativní souvislost s počtem oocyst kryptosporidií ve výkalech. Více faktorová analýza odhalila, že proměnné představované kvalitou mleziva a ročním obdobím porodu telete byly identifikovány jako současně působící faktory. Kryptosporidie jsou běžným patogenem, který způsobuje průjmy u novorozených telat. Podávání mleziva a roční období ovlivňuje počet oocyst kryptosporidií a konzistenci výkalů. Výše uvedená zjištění demonstrují nové rizikové faktory, které by měly být zahrnuty do strategických přístupů kontroly kryptosporidióz u novorozených telat.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz