Anglicky: Determination of plant-available micronutrients by the Mehlich 3 soil extractant – a proposal of critical values

Zdroj: Zbíral, J. (2016). Determination of plant-available micronutrients by the Mehlich 3 soil extractant – a proposal of critical values, Plant Soil Environment, Vol. 62, 2016, No. 11: 527-531, http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm

Klíčová slova: "zemědělská půda, extrakční proces, přístupné mikroživiny, hodnocení výsledků"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm?type=article&id=564_2016-PSE


V rámci systematického zkoušení zemědělských půd v České republice se používá extrakční metoda Mehlich 3 pro stanovení obsahu přístupných makroživin a pro stanovení mikroživin se používá extrakce DTPA (diethylentriaminepentaacetic acid) – pro stanovení obsahuCu, Zn, Mn Fe a extrakce horkou vodou pro stanovení obsahu bóru. Od začátku používání optické emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-OES) může být extrakční metoda Mehlich 3 efektivně využita pro současné stanovení přístupných mikroživin. Je však potřebné stanovit nová kritéria pro hodnocení obsahu mikroelementů v půdě.

Studie prezentuje kritéria hodnocení obsahu mikroelementů pro metodu Mehlich 3, Tato kritéria byla získána ze známých kritérií používaných extrakčních metod
(tj. DTPA a horká voda) prostým výpočtem vztahu mezi extrakční metodou Mehlich 3 a extrakčními metodami DTPA a horká voda. Tato přepočtená kritéria budou do budoucna vyžadovat úpravu na základě výsledků polních a nádobových pokusů.

 

Návrh kritérií pro Cu, Zn, Mn, Fe a B – v extrakční výluh Mehlich 3 a měřeno metodou ICP-OES

Mikroprvek

Půdní druh

Obsah v mg/kg

nízký

střední

vysoký

B

lehká půda

< 0.55

0.56 – 0.75

> 0.75

střední půda

< 0.70

0.71 – 1.00

> 1.00

těžká půda

< 0.85

0.86 – 1.40

> 1.40

Cu

 

< 1.60

1.61 – 4.50

> 4.50

 

< 2.001)

Zn

 

< 2.20

2.21 – 5.00

> 5.00

Mn

 

< 30  (< 45)2)

30.1 – 200

> 200

Fe

 

< 60.0

60.0 – 420

> 420

1) doporučováno pro obiloviny; 2)použití hnojiv je doporučováno pro půdy s obsahem nižším než 45 mg

Zpracoval/a: Dr. Ing. Pavel Čermák, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pavel.cermak@vurv.cz