Anglicky: Ultrasonographic examination of pregnant ewes: From early diagnosis of pregnancy to prediction of dystocia

Zdroj: Barbagianni M.S., Ioannidi, K.I., Vasileiou, N.G.C., Mavrogianni, V.S., Orfanou, D.C., Fthenakis, G.C., Valasi, I. (2017). Ultrasonographic examination of pregnant ewes: from early diagnosis of pregnancy to early prediction of dystocia. Small Ruminant Research, 152, 41–55. https:// doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.12.008

Klíčová slova: "doppler, růst plodu, počet plodů, sexování plodů, vícečetná březost, intrauterinní růst, jehně, perinatální mortalita, diagnostika březosti, toxémie březích bahnic, ovce, sonografie"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921448816303595


Sonografické vyšetření je jednou z nejvýznamnějších metod pro rannou a přesnou diagnostiku březosti. Ranná a přesná diagnostika březosti je důležitá pro řízení chovu v průběhu během březosti z hlediska zdravotního či výživného stavu zvířat. Umožňuje efektivně řídit úroveň krmné dávky zvířat dle jejich nutričních požadavků v závislosti na detekci březosti/jalovosti či následně v závislosti na stanovení počtu jehňat ve vrhu. Diagnostikovat březí ovci lze nejdříve po 14 dnech po zapuštění, ale přesnost je nízká a zároveň lze těžko stanovit počet plodů. Po 100. dni březosti je zase práce ztížena velikostí plodu, což brání i identifikaci počtu jehňat. V chovech (kde se nevyužívá synchronizace říje či inseminace bahnic) se proto provádí 75. den po vpuštění berana do stáda nebo 40. den po jeho stažení ze stáda. Některé šlechtitelské chovy využívají sonografii i pro detekci pohlaví, kterou lze zjistit od 50. dne (lépe 60. dne) embryonálního vývoje. Sonografické vyšetření pomáhá při hodnocení normálního fyziologického průběhu březosti, stejně jako při diagnostice případných poruch během březosti či poruch v předporodním období. Mezi tyto poruchy lze zařadit detekci patologických jevů, jako záněty dělohy (pyometra, metritida), embryonální/fetální mortalita, potraty, mumifikace plodu nebo vodnatelnost plodových obalů (hydrallantois/hydamnion). Pomocí Dopplerova efektu lze monitorovat průtok krve u  jehňat či matek. To přispívá k sledování fyziologického vývoje plodu a u matek může identifikovat zdravotní komplikace (např. toxémii). Také sledováním rozměrů plodu pomocí ultrazvuku v průběhu březosti lze včas detekovat obtížné porody. Všechny tyto případy je užitečné včas predikovat, zvláště v situacích, kdy se podobné problémy v chovu již dříve vyskytly. Ve všech výše uvedených situacích může ultrazvukové vyšetření pomoci veterinárnímu lékaři či chovateli ovcí určit správnou a včasnou diagnózu, a tím se efektivněji rozhodovat při řízení stáda za každé situace.  

Zpracoval/a: Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, ptacekm@af.czu.cz