Anglicky: Breeding for insect resistance in oilseed rape: Challenges, current knowledge and perspectives

Zdroj: Herve, M. R. 2018. Breeding for insect resistance in oilseed rape: Challenges, current knowledge and perspectives. PLANT BREEDING Volume: 137 Issue: 1 Pages: 27-34 DOI: 10.1111/pbr.12552

Klíčová slova: "(bio)marker-assisted selection; brassica napus; phenotyping; sinapis alba beetle meligethes-aeneus; cabbage seedpod weevil; parasitoid cotesia-plutellae; diamondback moth lepidoptera; expressing oryzacystatin i; brassica-napus seedlings; different host plants; sinapis-alba l; pollen beetle; bacillus-thuringiensis "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=1&doc=5


Řešení hmyzích škůdců je jedním z největších problémů, kterým čelí pěstování řepky olejné (Brassica napus, OSR) v současné době. Hmyzí škůdci jsou obvykle kontrolováni pomocí insekticidů, ale rostoucí výskyt populací rezistentních proti insekticidům a socioekonomický kontext jsou proti použití pouze těchto látek. Odolnost rostlin je klasická a osvědčená alternativní strategie ochrany rostlin, která je základním nástrojem integrované ochrany proti škůdcům. V současné době však na trhu není k dispozici kultivar OSR odolný proti hmyzu. Některé studie dokázaly, že by bylo možné vyvinout technologie, které by vyústily ve schopnost OSR bránit se i za podmínek hmyzí rezistence. Byly zvažovány tři strategie: zavedení rezistentních transgenů do genomu OSR, využívání přirozené změny rezistence již přítomné u B.napus a introgresivní rezistence z jiných druhů druhu brassicacea. Bílá hořčice, Sinapis alba, se zdá být zvláště slibným zdrojem  rezistence vůči většině hmyzích škůdců OSR

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz