Anglicky: Storage Losses from Large Round Bales of Alfalfa, Tall Fescue, and Big Bluestem

Zdroj: Lomas, L. W., Slocombe, J. W., Milliken G. A. 2018. Storage Losses from Large Round Bales of Alfalfa, Tall Fescue, and Big Bluestem. Applied Engineering in Agriculture, 34 (2), 445-454.

Klíčová slova: "vojtěška, vousatice, sušina, seno, vázací síťovina, kvalita, válcovité balíky, skladové ztráty, kostřava."


V USA uskutečnili 18-ti měsíční studii s cílem vyhodnotit vliv místa skladování, obalového materiálu, skladovací plochy a zakrytí balíků na ztráty sušiny a živin u velkých válcovitých balíků sena. Balíky byly svázány pomocí umělohmotného motouzu nebo sítě a uloženy ve skladu nebo venku. Balíky uložené venku byly umístěny na holé půdě nebo štěrku buď bez zakrytí, nebo byly nahoře zpola zakryté plachtou. Balíky byly jednotlivě váženy a vzorkovány ihned po sklizni a následně po 6, 12 a 18 měsících skladováni. Ze vzorků byl zjišťován obsah sušiny, dusíkatých látek a vypočítán obsah stravitelných živin. Po 18 měsících skladování měla vojtěška i kostřava skladovaná ve skladu vyšší obsah a nižší ztráty sušiny ve srovnání s tou skladovanou venku. U vousatice nebyl vliv skladování na ztráty sušiny prokázán. U všech druhů sena měly balíky balené do sítě o něco menší ztráty sušiny, než balíky pouze svázané motouzem. Tyto výsledky však nikdy nebyly statisticky významné. Balíky vojtěšky skladované na štěrku měly nižší ztrátu sušiny než ty skladované přímo na půdě. V případě kostřavy a vousatice měla skladovací plocha malý nebo neměla žádný vliv na ztráty sušiny během celé doby skladování. Při zakrytí poloviny povrchu balíku plachtou významně omezilo ztráty sušiny v případě vojtěšky a kostřavy, avšak nemělo vliv na průběh skladování vousatice. Vliv skladování na obsah dusíkatých látek a stravitelných živin byl poměrně malý u všech skladovaných plodin. Výsledky tohoto pokusu ukázaly, že válcové balíky suché vojtěšky mohou být s úspěchem skladovány ve skladech, ale také venku na štěrkovitém podkladě. Částečné zakrytí balíku může významně snížit ztráty vzniklé při skladování. Seno z kostřavy a vousatice může být ve válcovitých balících skladováno s minimálními ztrátami i v případě bez použití jakýchkoliv dalších úprav. Pouze je třeba zajistit, aby byl skladovací podklad suchý.

Článek na základě měření dokládá obecně známé informace o vlivu skladovacího prostředí na ztráty sena slisovaného do válcovitých balíků. Závisí však poměrně významně i na jeho složení, zda jsou ztráty při skladování rozdílné (vojtěška), či nikoliv (příklad ostatních dvou skladovaných plodin).

Zpracoval/a: prof. Dr. Ing. František Kumhála, Česká zemědělská univerzita v Praze, kumhala@tf.czu.cz