Anglicky: A simulation model for economic analysis of timber/forage production alternatives in rocky mounain aspen stands

Zdroj: Gerald M. Graham, David R. Betters

Klíčová slova: "dobré příklady praxe, horské oblasti, růst dřeva, šetrné technologie"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378112785901227


Těžba dříví zabírá největší podíl času, námahy i finančních prostředků z celé lesnické činnosti. Prodej dříví poskytuje také největší finanční příjmy lesního hospodářství. Správné provádění těžby vyjadřuje součinnost organizace, ekonomiky, techniky, technologie a mechanizace.

Upotřebitelnost dříví velmi ovlivňují jeho fyzikální vlastnosti: hmotnost, hustota, poměr k vodě (vlhkost, bobtnání, hygroskopicita aj.), poměr k teplu a ke zvuku atd. Velmi důležité jsou mechanické vlastnosti dřeva - tj. schopnost odolávat účinku vnějších mechanických sil: pevnost v tlaku, v ohybu, v kroucení, ve smyku, modul pružnosti, tvrdost, pevnost v ohybu rázem (tzv. přerážecí práce) a řada jiných vlastností.

Článek poskytuje informace o využívání dříví z horských oblastí na americkém kontinentu. V souvislosti s oceňováním a lesnictvím v České republice může být vhodně využito jiných praktik a postupů, které se používají v jiných lokalitách.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-020.docx