Anglicky: Silages containing bioactive forage legumes: a promising protein-rich feed source for growing lambs

Zdroj: Copani, G., Niderkorn, V., Anglard, F., Quereuil, A., Ginane, C.2016. Silages containing bioactive forage legumes: a promising protein-rich feed source for growing lambs. Grass [online], 71(4), 622-631 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1111/gfs.12225. ISSN 01425242.

Klíčová slova: "https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gfs.12225"

Dostupný z: jetel červený, vičenec ligrus, bojínek luční, krmné směsi, výživa jehňat


V posledních letech byla živočišná výroba v jistých ekonomických, environmentálních a společenských omezeních. Proto zde opět rostou zájmy, najít se v systémech živočišné výroby, které jsou více šetrné k životnímu prostředí a méně závislé na doplňkových krmivech a chemických vstupech. Zejména s ohledem na omezení týkajících se EU.

Cílem této studie bylo vyhodnotit v in vivo studii, vliv krmení u rostoucích jehňat s různými silážními směsmi obsahujícími bioaktivní látky pícnin (Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia SF, a jetel červený Red clover RC) nebo trávy (Bojínek luční - Timothy (T), Phleum pratense) o jejich příjmu a vlivu na růst jehňat.  Pokus byl založen na začátku září 2012, kdy byly zasety pokusné plochy SF, RC a T. Rostliny byly pěstovány v nadmořské výšce 340 m.n.m na hlinité půdě. Studie výkrmu se následně uskutečnila v průběhu prosince 2013 a března 2014.

Kdy byly pícniny sklizeny ve dnech 12. - 13. května 2013, během prvního vegetačního cyklu. T byl sklizen na počátku metání a SF a RC v počáteční fázi kvetení. Pícniny byly sklizeny na délku řezanky 7 mm pro T a 15 mm pro SF a RC. Před silážováním se pícniny nechaly zavadnout na obsah sušiny (DM) každého druhu 25%. Bylo zkoumáno podávání pěti skupinám chovaných jehňat po dobu 10 týdnů, pět siláží složených z čisté (T; Phleum pratense), směsi T s červeným jetelem (Trifolium pratense; T-RC, 50/50 na základě DM) Onobrychis viciifolia, T-SF) nebo obojí (T-RC-SF, 50/25/25) nebo směs dvou luštěnin (RC-SF). Zahrnutí SF nebo RC do siláže zlepšuje silážní fermentaci, jak dokazuje vyšší obsah kyseliny mléčné a nižší rozpustné obsahy N a NH3 než v (T) siláži.

 

Tato studie poskytuje nové výsledky týkající se silážování bioaktivních pícnin, v chovech jehňat. Zjistilo se, že tyto pícniny zlepšují fermentaci a konzervaci siláže a jehňata potom mají vysoký denní hmotnostní přírůstek díky kvalitnímu příjmu krmiva s vysokou účinností. Potvrdilo se to u RC siláže, která, i když byla smíchána s T, posílila parametry krmiva. Výsledky SF byly méně průkazné, ve srovnání s RC, i když obě (RC i SF ve směsi s T), měly vyšší kvalitu. Nicméně když byl zahrnut SF směsi s RC, příjem a výkon této směsi se rovnal T-RC. Tyto výsledky posílily zájem pro tyto bioaktivní pícniny, a zejména pro RC, jako prostředek pro poskytování zdroje bílkovin přežvýkavcům, kdy i nadále probíhají doplňkové studie přínosů těchto pícnin prostřednictvím jejich účinků na digesci in vivo v bachoru, N rovnováhu, metabolismus lipidů a kvalitu masa.

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz